Álláshirdetések


Belső ellenőr

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BFVK Zrt.)

 

BELSŐ ELLENŐR
munkatársat keres,
ahová megváltozott munkaképességű pályázókat is vár.

 

Főbb feladatok az önálló belső ellenőri munkakör ellátása során:

 • A belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres karbantartása.
 • A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési és intézkedési tervek, valamint az ellenőrzési jelentések, beszámolók összeállítása.
 • A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása.
 • A belső ellenőrzések nyilvántartásának alakítása és vezetése, valamint az ellenőrzési dokumentumok és adatok őrzése, tárolása, iktatása.
 • A vonatkozó módszertani útmutatók érvényesítése.

 

 Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú képesítés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat tétel teljesítése.
 • A pályázat beadását megelőző 8 évben szerzett legalább 5 év belső ellenőri munkavégzés.
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat.
 • Rendszerszemléletű gondolkodás.
 • Közpénzügyi, költségvetési és ellenőrzési kérdésekben való tájékozottság.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • Erkölcsi fedhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz.
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó bérigény megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, továbbá a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély (regisztrációs szám) dokumentum másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

 

 Amit kínálunk: 

 • Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás.
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem.
 • Kulturált munkakörülmények.
 • Szakmai fejlődési lehetőség.

 

Munkavégzés helye: 

 • Budapest.

 

Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás: 

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat, nyilatkozatokat és igazolásokat a karrier@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2018. július 20-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.

Portfólió-Menedzser

 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

PORTFÓLIÓ-MENEDZSER

munkatársat keres.

Feladatok:

 • A társaságok üzleti folyamatainak, pénzügyi beszámolóinak, üzleti terveinek elemzése;
 • A portfólióvagyon tulajdonosi képviseletének ellátása;
 • Kapcsolattartás a társaságok vezetőivel, illetékes szervezetekkel;
 • A portfólióelemek értékelése és a szabályozó dokumentumok körének alakítása;
 • Döntések előkészítése, előterjesztések készítése a döntéshozók számára.

Pályázati feltételek:

 • Gazdasági szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma;
 • Releváns területen szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat-tétel és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • Üzleti környezetben szerzett tapasztalat;
 • Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi - a munkakörre szóló - alkalmassági vizsgálat.

Elvárások:

 • Megbízható, precíz, önálló munkavégzés;
 • Jó munkabírás, terhelhetőség;
 • Jó logikai és szervező készség;
 • Pontosság, határidők tartása;
 • Kiváló együttműködő készség;

Előnyt jelent:

 • Társasági jogi ismeretek és gyakorlat;
 • Kontrolling tapasztalat;
 • EkoWin szoftver ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz.
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

  Amit kínálunk:

 •  Kulturált munkakörülmények;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Fiatalos, dinamikus csapat.

 A munkavégzés helye:

 Budapest, I. kerület Attila út 13/A.

 Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 • A megjelölt - a pályázat részeként benyújtandó - iratokat és igazolásokat a portfoliomenedzser@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2018. Július 29-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.

 


Ingatlan vagyonértékelő

 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

Ingatlan vagyonértékelő

munkatársat keres

mely pozícióra megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is

várja.

 

Feladatok:

Ingatlanvagyon-értékelési szakvélemények készítése, ami jellemzően a forgalmi érték és bérleti díj meghatározására vonatkozik a Fővárosi Önkormányzat vagyoni körébe tartozó ingatlanoknál.
Az értékbecslési feladat magában foglalja a helyszíni szemlét, az adatok gyűjtését és elemzését, valamint a szakvélemény dokumentálását és a kapcsolódó adminisztráció elvégzését is.

Pályázati feltételek: 

 • Középfokú végzettség és emelt szintű ingatlanvagyon értékelő végzettség (OKJ 54), vagy
 • Felsőfokú szakirányú végzettség (műszaki, közgazdasági, jogi) és legalább alapfokú ingatlan értékbecslő szakképesítés;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat tétel és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Legalább 3 év ingatlan értékbecslőként szerzett szakmai tapasztalat;
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Microsoft Office, kiemelten Word és Excel);
 • Személygépkocsi vezetői engedély,
 • Önálló munkavégzés, pontosság, terhelhetőség;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi fedhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz.
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, továbbá         dokumentum másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Betanítási időszakban mentori segítség.

A munkavégzés helye:

 • Budapest

Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 •  A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a fekeshazy.attila@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2018.08.04 -ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.

Villanyszerelő karbantartó

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Villanyszerelő karbantartó

munkatársat keres.

Főbb feladatok:

 • Ingatlanokon végzett villanyszerelési munka végzése;
 • Mérőhelyek kiépítése;
 • Meghibásodások javítása, dokumentálása;
 • Ütemterv szerinti karbantartások, megelőző javítások elvégzése.

Elvárások:

 • Villanyszerelő szakmai végzettség;
 • Érintésvédelmi szakvizsga;
 • Elmű regisztrált villanyszerelői vizsga;
 • Hasonló munkakörben szerzett minimum 5 év szakmai tapasztalat;
 • Önállóság, terhelhetőség, megbízhatóság;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági.

Előnyt jelent:

 • Plombabontási engedély;
 • FAM vizsga.

Amit kínálunk:

 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet.

Állás/munka területei:

 • Ingatlanüzemeltetési igazgatóság;
 • Lakóépületek, egyéb ingatlanok.

Munkavégzés helye:

     Budapest

Jelentkezés az állásra:

Önarcképpel ellátott szakmai önéletrajzot, maximum egy A/4-es oldal terjedelemben motivációs levelet, havi bruttó bérigény megjelölésével a schumann.laszlo@bfvk.hu e-mail címre várunk. Ezúton tájékoztatjuk pályázót, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.

 


Takarító-gondnok

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

 Takarító-gondnok

munkatársat keres

 

Főbb feladatok:

 • Üres ingatlanok takarítása;
 • Állandó takarítók helyettesítése, gondnokok helyettesítése takarítási feladatokban;
 • Üzemeltetett ingatlanoknál kisebb fűkaszálási, növényzetápolási; (metszés, bokorkivágás) munkák elvégzése.

 Pályázati feltételek:

 • Minimum 8. általános iskolai végzettség;
 • Munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • A pályázat beadását megelőző 3 évben szerzett legalább 1 év  munkavégzés hasonló területen;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi fedhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse. 

Amit kínálunk:

 •  Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás.
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem.

 Munkavégzés helye:

 • Budapest területén

Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 •  A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a iuikarrier@bfvk.hu e-mail címre várjuk  2018.08.10-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.

 


Vissza az előző oldalra