Adatvédelem

A BFVK Zrt. elkötelezett az ügyfelek, partnerek, munkavállalói személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat. A BFVK Zrt., mint adatkezelő alá veti magát a honlapon publikált Adatkezelési Tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

 AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 Név:                                      BFVK Zrt.

Székhely:                            1013 Budapest, Attila út 13/A

Cégjegyzékszám:             01-10-042695

Adószám:                           12006003-2-41

Képviseli:                            Barts J. Balázs vezérigazgató

E-mail cím:                          bfvk@bfvk.hu

Honlap:                                www.bfvk.hu

Telefonszám:                    +36 1 325-2400

 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Név:                                    dr. Varga Anita

Székhely:                            1013 Budapest, Attila út 13/A

E-mail:                                varga.anita@bfvk.hu

Telefon:                               +36 20 267 9508

 Adatkezelési tájékoztató

 


Vissza az előző oldalra