Álláshirdetések


Építészmérnök Projektmenedzser

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BFVK Zrt./munkáltató)

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK PROJEKTMENEDZSER
munkakörbe
munkatársat keres

Főbb feladatok:

A munkáltató vagyongazdálkodásában álló ingatlanok (lakóépületek, irodaépületek, raktárak) építészmérnöki, magasépítési szakterületi felújítási, karbantartási-javítási munkáinak koordinálása, az alábbi feladatok ellátásával:

 • Az ingatlanok felmérési munkáinak elvégzése, műszaki leírások, költségvetések készítése;
 • Az ingatlanok építészeti/magasépítési szempontú műszaki állapotának felmérése, és a tulajdonosi érdekek szem előtt tartásával az indokolt felújítási, karbantartási ­javítási feladatok meghatározása;
 • A Társaság munkaszervezeteinek mérnöki támogatása;
 • Szakági előkészítők/tervezők munkájának irányítása;
 • Tervek műszaki felülvizsgálata, alvállalkozói ajánlatok kiértékelése;
 • Ajánlatkérői oldalon részvétel a beszerzési eljárásokban;
 • Költségvetés és ütemterv készítése;
 • Engedélyezési eljárások lebonyolítása;
 • A felújítási, karbantartási-javítási munkák, műszaki felügyelete, támogatása;
 • Záró dokumentációk, elszámolások készítése;
 • Üzleti terv, és beszámoló készítésében történő közreműködés.

 Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség (építész-, vagy építőmérnök);
 • Építész műszaki ellenőri jogosultság;
 • Legalább 5 éves szakmai tapasztalat;
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (MS Office, MS Project);
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi fedhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat tétel és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • Elhivatottság/motiváltság;
 • Kitartás/koncentrálóképesség;
 • Jó kommunikációs készség/határozott fellépés, felelősségtudat.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz.
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

Előnyt jelent:

 •  Kivitelezői gyakorlat;
 •  Építőipari költségvetések készítésében szerzett jártasság.

 

 Amit kínálunk:

 • Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás.
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Kulturált munkakörülmények;
 • Szakmai fejlődési lehetőség.

 

 Munkavégzés helye:

 Budapest

 

Jelentkezés az állásra:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a gilicze.bernadett@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2018. december 07-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

 


Vissza az előző oldalra