Álláshirdetések


Ingatlanüzemeltetési igazgató

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

  

Ingatlanüzemeltetési igazgató

munkatársat keres.

  

Főbb feladatok:

 • A munkáltató kezelésében lévő Fővárosi és saját tulajdonú lakó - és nem lakó célú, üres és bérbeadott ingatlanok teljeskörű (gondnoklás, karbantartás, hibajavítás, felújítási, beruházási feladatok) és a Fővárosi nyugdíjasházak emeltszintű, 24 órás nővérszolgálatot is biztosító üzemeltetése;
 • Az igazgatóság szervezeti egységei, munkájának irányítása (szervezése, ellenőrzése, szabályozás, kontroll, kockázatkezelés, munkafeltételek biztosítása), koordinálása;
 • A munkáltató éves tervei üzemeltetési feladatainak, feltételeinek, valamint az ingatlanok hasznosíthatósága érdekében szükséges felújítási, javítás-karbantartási és beruházási tervek és ezek költségeinek összeállítása, a megvalósításhoz szükséges megbízások, szerződések szakmai előkészítése;
 • Költségvetések készítésének irányítása;
 • Műszaki dokumentációk naprakészen tartásának felügyelete;
 • A munkáltató jóváhagyott stratégia célkitűzéseinek, a Fővárosi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésekben megfogalmazott, a szakterületét érintő feladatoknak a vonatkozó jogszabályoknak, belső előírásoknak megfelelő végrehajtása;
 • A raktárgazdálkodás felügyelete és ellenőrzése;
 • Az energetikai feladatok teljesítésének felügyelete és ellenőrzése;
 • Mérnöki szolgáltatással támogatja a Főváros műszaki képviseletét;
 • A munkáltató piaci feladatvállalása érdekében partneri kapcsolatokat épít és gondoskodik a vállalt feladatok szakmailag igényes, jó minőségű teljesítéséről;
 • Felülvizsgálja, kezeli és elemzi a bérlői, használói panaszokat, észrevételeket, reklamációkat, kártérítési igényeket és megteszi a szükséges intézkedéseket.

 Követelmények:

 • Felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség;
 • Legalább 10 év vezetői gyakorlat;
 • Irodai szoftverek emelt szintű számítógépes ismerete;
 • Jó kommunikációs, tárgyalási készség;
 • B kategóriás jogosítvány.

 Előnyök:

 • Műszaki (építész, építőmérnök, gépészmérnök) felsőfokú végzettség;
 • Ingatlanüzemeltetés területén szerzett tapasztalat;
 • Műszaki szemlélet, műszaki irányításban való jártasság;
 • Energetikai ismeretek;
 • Környezet tudatosság;
 • Épület üzemeltetést támogató szoftverek használata.

 Pályázati feltételek: 

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat tétel és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Műszaki végzettség/képzettség/gyakorlat;
 • Cselekvőképesség, erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Munkáltató által biztosított előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, továbbá egyéb dokumentumok másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

 Amit kínálunk:

 • Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Kulturált munkakörülmények;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Cafeteria.

 Munkavégzés helye: 

 • Budapest/Magyarország

 Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 •  A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a varga.hajnalka@bfvk.hu e-mail címre várjuk  február 24-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

Gazdasági igazgató

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

Gazdasági igazgató

munkatársat keres.

 

Főbb feladatok:

 • A pénzügyi, számviteli és a kontrolling tevékenység szakmai irányítása;
 • Üzleti tervezés és monitoring;
 • A számviteli rend és fegyelem biztosítása;
 • Időszaki zárások beszámolók, bevallások, jelentéskötelezettségek;
 • Pénzügyi folyamatok (likviditás, cash flow, fedezet, finanszírozás) felügyelete;
 • Társasági eredmények, kockázatok elemzése, beavatkozási javaslatok készítése;
 • A szerződések gazdasági felügyelete;
 • A költségelőirányzatok figyelemmel kísérése;
 • Az adminisztrációs és szabályozási rendszer alakítása, kontrollja;
 • Kapcsolattartás a tulajdonossal, a könyvvizsgálóval, hatóságokkal;
 • Ellenőrzéseknél való közreműködés;
 • Közérdekű adatközzétételek.

A munkakör betöltéséhez tartozó követelmények:

 • Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség;
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő, legalább 10 év szakmai gyakorlattal;
 • Legalább 5 év vezetői tapasztalat;
 • Naprakész jogszabályi ismeretek;
 • Pontos, önálló, határidőre való munkavégzés;
 • Strukturált, elemző, analitikus, környezettudatos gondolkodás;
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office);
 • Magyar, cselekvőképes állampolgár;
 • Feddhetetlenséget igazoló erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Vagyonnyilatkozat tétel;
 • Munkáltató által biztosított előzetes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmas eredménye.

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:

 • Önkormányzati gazdasági/pénzügyi gyakorlat;
 • Ingatlan üzemeltetésben és/vagy hasznosításban szerzett ismeret/tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Kötetlen munkarend;
 • Kihívásokkal teli, eredményorientált, felelősségteljes munkakör;
 • Munkáltatói előírások szerinti informatikai és telekommunikációs eszközök, béren kívüli juttatások, cafeteria;
 • Képzések, fejlesztések;
 • Stabil „családbarát” munkahely.

A pályázat részeként benyújtandók: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, továbbá egyéb dokumentumok másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és azok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizheti.

 A munkavégzés helye:

 • Budapest/Magyarország;

 A pályázatra való jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 •  A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandók alatt felsoroltakat varga.hajnalka@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2020. 02.29-ig.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a BFVK Zrt. honlapjának álláshirdetések részén elérhető Adatkezelési tájékoztató ismeretében megadott kifejezett hozzájárulás, melyet a jelentkező a pályázat részeként nyújt be.
 • Az álláshirdetéshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató innen tölthető le. [link]

 

 


Belső kontroll munkatárs

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 Belső kontroll munkatársat

keres

 Főbb feladatok:

 • Annak elősegítése, hogy a BFVK Zrt. megfeleljen a működésére vonatkozó jogszabályoknak;
 • A belső kontrollrendszer működtetése körében;
 • A feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése, az intézkedések teljesülésének nyomon követése;
 • a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja;
 • a BFVK Zrt. működésével összefüggő integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadása, kivizsgálása;
 • a folyamatgazdák tájékoztatása az általuk végrehajtandó feladatok részleteiről és azok határidőjéről, a végrehajtás megfelelőségének ellenőrzése;
 • támogatás nyújtása a folyamatgazdák részére az általuk felügyelt folyamatok folyamatleírásának és ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez;
 • éves belső kontroll megfelelési jelentés készítése a vezérigazgató és a felügyelőbizottság részére.

 Pályázati feltételek: 

 • Vagyonnyilatkozat-tételi és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettség;
 • Legalább két év szakmai gyakorlat a végzettségnek megfelelően;
 • A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a PM BKR útmutató mélyreható ismerete;
 • Cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi, a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • Magas szintű MS Office ismeret.

 Előnyök:

 • A 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány ismerete, jártasság a Visio folyamatábra és diagram készítő szoftver használatában.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai és egyéb végzettséget, képzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolati példányának csatolása, az eredeti okiratok bemutatása;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

 Amit kínálunk:

 • Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás,
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Kulturált munkakörülmények;
 • Szakmai fejlődési lehetőség.

 Munkavégzés helye:

 • Budapest/Magyarország

Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 • A pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat lauko.erika@bfvk.hu e-mail címre várjuk  2020. február 23-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

 


Víziközmű-értékelő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

víziközmű értékelés elvégzésére vagyonértékelő

munkatársat keres

mely pozícióra megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is

várja.

Feladatok:

Viziközmű-vagyonértékelési szakvélemények készítése. Az értékbecslési feladat magában foglalja a helyszíni szemlét, az adatok gyűjtését és elemzését, valamint a szakvélemény dokumentálását és a kapcsolódó adminisztráció elvégzését is, valamint a szakvélemény elkészítésének alapjául szolgáló leltárak elkészítésében történő közreműködést szükség szerint.

Elvárások:

 • Szakirányú végzettség a víziközmű értékeléshez szükséges jogszabályi előírások szerint;
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Microsoft Office, kiemelten Word és Excel);
 • Önálló munkavégzés, pontosság terhelhetőség;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelent:

 • Emelt szintű ingatlanvagyon értékelő végzettség (OKJ 54);
 • Tapasztalat víziközmű értékelésben.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Betanítási időszakban mentori segítség.

A munkavégzés helye:

Budapest

Jelentkezési lehetőség:

 • Fényképes szakmai önéletrajz és bruttó bérigényt megjelölő kísérő levél küldésével a  fekeshazy.attila@bfvk.hu e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

Vízgazdálkodási szakértő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐ

munkatársat keres

mely pozícióra megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is

várja.

 

Feladatok:

Viziközmű-vagyonértékelési szakvélemények készítésében való szakértői közreműködés, illetve víziközmű leltárak készítésében való szakértői közreműködés.

Elvárások:

 • Főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség;
 • Egyetemi oklevél esetén min. 5 év, főiskolai oklevél esetén min. 10 év vízgazdálkodás területén szerzett gyakorlati tapasztalat;
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Microsoft Office, kiemelten Word és Excel),
 • Önálló munkavégzés, pontosság terhelhetőség;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;
 • Vízépítő mérnök szakirányú végzettség.

Előnyt jelent:

 • Emelt szintű vagyon értékelő végzettség (OKJ 54);
 • Tapasztalat víziközmű értékelésben.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás.

A munkavégzés helye:

Budapest

Jelentkezési lehetőség:

 • Fényképes szakmai önéletrajz és bruttó bérigényt megjelölő kísérő levél küldésével a  fekeshazy.attila@bfvk.hu e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

Informatikus rendszergazda

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 Informatikus rendszergazda

munkatársat keres

 Jelentkezz, ha szeretnél:

 •  Sokrétű, naprakész Microsoft technológiákat használni és felügyelni;
 • Egy jó hangulatú, összetartó, dinamikus csapatban dolgozni;
 • Folyamatosan fejlődni.

 Főbb feladatok:

 •  Hálózati alapfolyamatok támogatása, felmerülő problémák megoldása;
 • Munkatársak munkájának napi szintű, informatikai támogatása;
 • Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása és követése JIRA-ban;
 • Szoftverek telepítése
 • Windows munkaállomások üzemeltetése;
 • A társaságnál használt irodai rendszerek folyamatos oktatása;
 • Egyes rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tananyagok kidolgozása, oktatások megtartása;
 • Új informatikai technológiák megjelenésének figyelemmel kísérése, illetve javaslattétel azok alkalmazására;
 • Eszköznyilvántartások vezetése, karbantartása;
 • Szakmai tudásbázis fejlesztése és karbantartása.

 Elvárások:

 •  Legalább 2 év helpdesk vagy 1 év üzemeltetői tapasztalattal rendelkezel Microsoft környezetben;
 • Van már Microsoft doménes (Server 2012 R2 és Server 2016) környezetben szerzett tapasztalatod;
 • Van elképzelésed, hogy egy több telephelyes hálózatban mi, miért történik (DHCP, DNS, Site-to-Site VPN);
 • Van tapasztalatod Office 365 környezet üzemeltetésével;
 • Nem okoz gondot szakmai anyagok, információk feldolgozása, megértése és ezek alkalmazása;
 • Jó problémamegoldó vagy és tudsz rendszerben gondolkozni;
 • Képes vagy az önálló és csapatban történő munkavégzésre;
 • Precízen végzed a munkád;
 • Van „B” kategóriás jogosítványod, vállalod céges autó vezetését.

 Előnyök:

 •  DMSOne, Forrás SQL, Forrás FL3, Nexon (NexonBÉR és Nexon4) programcsoport üzemeltetői tapasztalattal (IIS);
 • Hálózat eszközökkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalat (Cisco WLC + AP, Sonicwall TZ sorozat).

 Amit cserébe mi kínálunk Neked:

 •  Piacképes alapbér;
 • Béren kívüli juttatás (Cafeteria) + utazási hozzájárulás (BKK bérlet)
 • Céges mobiltelefon (korlátlan belföldi használat, 7 GB internet);
 • Modern IT infrastruktúra és munkaeszközök (1-2 éves munkaállomások és szerverek);
 • Folyamatos szakmai támogatás az általad választott, szakmai képzéseken való részvétel biztosításával.

 Pályázati feltételek: 

 •  Középfokú iskolai végzettség és középfokú informatikai szakképesítés;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások PDF formátumban: 

 •  A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz.
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képesítést tanúsító okiratok szkennelt másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

 Munkavégzés helye:

 •  Budapest XIV. kerület, Gvadányi utca és Budapest I. kerület, Attila út

 Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandók alatt felsoroltakat karrier@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2020. 03. 18-ig.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a BFVK Zrt. honlapjának álláshirdetések részén elérhető Adatkezelési tájékoztató ismeretében megadott kifejezett hozzájárulás, melyet a jelentkező a pályázat részeként nyújt be.
 • Az álláshirdetéshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató innen tölthető le. [link]

 

 


Senior Ingatlanvagyon-értékelő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

Senior Ingatlanvagyon-értékelő

munkatársat keres, 

mely pozícióra megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várja. 

 

Főbb feladatok:

 • Ingatlanvagyon értékelési szakvélemények szakmai/módszertani ellenőrzése az aktuális piaci viszonyok figyelembevétele mellett;
 • Az ellenőrzési feladat mellett ingatlanvagyon-értékelési szakvélemények készítése jellemzően a Fővárosi Önkormányzat vagyoni körébe tartozó ingatlanokról (nem lakóingatlanok). Az értékbecslési feladat magában foglalja a helyszíni szemlét, az adatok gyűjtését és részletes elemzését, valamint a szakvélemény dokumentálását és a kapcsolódó adminisztráció elvégzését is.

Pályázati feltételek: 

 • Felsőfokú szakirányú végzettség (műszaki, közgazdasági, jogi) és emelt szintű ingatlanvagyon értékelő végzettség;
 • Legalább 5 év ingatlanvagyon értékelőként szerzett szakmai tapasztalat;
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Microsoft Office, kiemelten Word és Excel);
 • Személygépkocsi vezetői engedély;
 • Önálló munkavégzés, pontosság, terhelhetőség;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • Munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok, továbbá dokumentum másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás.

A munkavégzés helye:

 • Budapest

Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a fekeshazy.attila@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2019. július 26-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

Flottaügyintéző

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

Flottaügyintéző

munkatársat keres.

  

Főbb feladatok:

Tervezi, kezeli és ellenőrzi a Társaság mobil- és gépjárműflottáját, valamint biztosításait.

Napi operatív gépjármű üzemeltetési feladatok (20 gépjármű):

 • Társaság által használt járművek üzemeltetése;
 • Szervizelés ügyintézése;
 • Gépjármű átadások és visszavételek lebonyolítása, adminisztrációja;
 • Forgalomba helyezés előtt CASCO, KGFB kezelése;
 • Hatósági, biztosítási- és kárügyintézés;
 • Gépjárművek karbantartása, beleértve a téli - nyári üzemmódra felkészítést és a járművek időszaki tisztíttatását.

 Mobilflotta kezelése:

 • Új eszközök rendelése, átvétele, majd átadása;
 • Kapcsolattartás a szolgáltatóval;
 • Szervizelési ügyintézés;
 • Flottában levő előfizetések havi szintű ellenőrzése, nyilvántartása;
 • Eszközleltár aktualizálása (együttműködve a könyveléssel).

 Biztosítások kezelése:

 • Kapcsolattartás a biztosítási alkusszal;
 • Naprakész nyilvántartás vezetése az aktuális biztosításokról, kötvényekről;
 • Biztosítási eseménnyel kapcsolatos ügyintézés.

 Egyéb:

 • Ballonos víz automatákkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés;
 • Kávé-és ételautomatákkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés;
 • Társaság kisértékű beszerzéseiben való közreműködés.

 Követelmények:

 • Legalább középfokú iskolai végzettség;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • Informatikai alapismeretek;
 • Hasonló munkakörben szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat.

Kompetenciák:

 • Megbízhatóság,
 • Szorgalom,
 • Precizitás,
 • Jó kommunikációs képesség,
 • Csapatmunka,
 • Kezdeményezőkészség.

 Amit kínálunk:

 • Kulturált munkakörülmények;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Fiatalos, dinamikus csapat.

 A munkavégzés helye:

 • Budapest, I. kerület Attila út 13/A.
 • Budapest, XIV. kerület Gvadányi út 33-39.

 Jelentkezési lehetőség:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a lauko.erika@bfvk.hu  e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

Minőségirányítási munkatárs

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

  

Minőségirányítási

munkatársat keres,

 Főbb feladatok:

A következő feladatok várnak önre:

 • ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetése, ellenőrzése;
 • A társaság minőségirányítási rendszerének, folyamatainak szabályozása;
 • A belső szabályzórendszerek, eljárások és munkautasítások kidolgozása, fenntartása, felügyelete és folyamatos fejlesztése;
 • A szabályzó dokumentációk elérhetőségeinek biztosítása, a dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése;
 • A minőségjavító programok felügyelete és nyomon követése, valamint a helyesbítő tevékenységek végrehajtása;
 • Szabályozott ütemterv alapján a belső auditok megtervezése és végrehajtása, előírások szerint dokumentálása, az esetlegesen feltárt eltérésekkel kapcsolatos intézkedések elvégzése;
 • A minőségcélok figyelemmel kísérése, azokból riportok, beszámolók készítése a vezetőség felé;
 • A munkatársak minőségügyi oktatása, azokhoz megfelelő oktatási anyagok készítése.

 Követelmények:

 • Felsőfokú szakirányú műszaki vagy gazdasági végzettség;
 • Belső auditori / vezető auditori végzettség;
 • Hasonló területen – irányítási rendszer fenntartása, operatív minőségirányításban eltöltött min. 3 év gyakorlat;
 • MS Office programcsomag készségszintű ismerete;
 • Önálló munkavégzés, kockázatalapú megközelítés;
 • Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség;
 • B kategóriás vezetői engedély;
 • Nyelvtudást nem igényel.

 Előnyt jelent:

 • Minőségirányítási technikák ismerete;
 • Folyamatfejlesztési tapasztalat;
 • Auditori tapasztalat;
 • Belső kontroll rendszer ismerete;
 • SharePoint, MS PowerPoint ismerete;
 • Visio alkalmazás ismerete;
 • Vezetői gyakorlat;

 Pályázati feltételek: 

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, vagyonnyilatkozat tétel és egyéb munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése;
 • Cselekvőképesség, erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját bemutató fényképes önéletrajz;
 • Motivációs levél maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, havi bruttó forint bérigény megjelölésével;
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, képzettséget, képestést tanúsító okiratok,          dokumentumok másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét a BFVK Zrt. ellenőrizhesse.

 Amit kínálunk:

 Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatás;

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Kulturált munkakörülmények;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Cafeteria.

 Munkavégzés helye:

 Budapest/Magyarország

 Jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a karrier@bfvk.hu e-mail címre várjuk  2020. március 2-ig.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztató az innen tölthető le. [link]

Ingatlanhasznosítási referens

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

Ingatlanhasznosítási Referens

munkatársat keres

mely pozícióra megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várja.munkatársat keres

 

Főbb feladatok:

 

A BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésében megfogalmazott ingatlanhasznosítási, ingó-és ingatlanértékesítési folyamatokhoz kapcsolódó referensi feladatok szakmailag magasszintű ellátása, ezen belül:

 • Az Ingatlanhasznosítási igazgató, valamint az igazgatóságon dolgozó munkatársak munkájának támogatása;
 • Bérbeadásra illetőleg eladásra irányuló döntési javaslat összeállítása önkormányzati testületek számára. A szerződésteljesítések ellenőrzése;
 • Kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés az ingatlanok hasznosítóival, üzemeltetőivel;
 • Társasházi közgyűléseken történő tulajdonosi képviselet ellátása, előzetes szakmai álláspont kialakítása;
 • Közreműködés a Hasznosítási iroda nyilvántartási dokumentumainak elkészítésében és folyamatos frissítésében;
 • Feladatkörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése és azok folyamatos aktualizálása;
 • Havi és időszaki jelentéseinek készítése;
 • Szakmai prezentációk elkészítésében való közreműködés;
 • Kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat szerveivel, az Önkormányzat irányába történő adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentáció összeállítása.

Kizárólag olyan jelentkezőket várunk, akik megfelelnek az alábbi elvárásoknak:

 • Legalább 3 év szakirányú területen szerzett tapasztalat;
 • Államigazgatási és vagy Jogi szakirányon szerzett felsőfokú iskolai szakképzettség;
 • Monotonitás tűrés;
 • Precizitás;
 • Stressztűrő képesség, terhelhetőség, csapatjátékos személyiség;
 • Pontosság;
 • Cselekvőképesség, erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Határozott idejű szerződés;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • MS Office alkalmazásokban való jártasság (Excel, Word és PowerPoint magas szintű ismerete).

Előny:

 • Államigazgatási tapasztalat;
 • Önkormányzati döntéselőkészítő anyagok összeállításában való jártasság.

 Amit kínálunk:

 • Versenyképes juttatások;
 • Szakmai fejlődési lehetőség;
 • Fiatalos, dinamikus csapat;
 • Kulturált munkakörülmények.

Munkavégzés helye: 

 Budapest/Magyarország;

 A pályázatra való jelentkezés feltétele és a pályázónak szóló tájékoztatás:

 

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandók alatt felsoroltakat karrier@bfvk.hu e-mail címre várjuk 2020. 03. 17-ig.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a BFVK Zrt. honlapjának álláshirdetések részén elérhető Adatkezelési tájékoztató ismeretében megadott kifejezett hozzájárulás, melyet a jelentkező a pályázat részeként nyújt be.
 • Az álláshirdetéshez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató innen tölthető le. [link]

 

]

 

 


Pénzügyi és számviteli előadó

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

Pénzügyi és számviteli előadót

keres,

amely pozícióra pályakezdő és megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.

Főbb feladatok:

 • Banki tranzakciók könyvelése;
 • Folyószámla és főkönyvi számlák rendezése;
 • Beérkező szállítói számlák iktatása, könyvelése;
 • Kimenő számlák készítése, könyvelése;
 • Egyéb könyvelési, pénzügyi feladatban való részvétel.

Amit várunk jelentkezőinktől:

 • Középfokú iskolai végzettség és pénzügyi, számviteli területen szerzett szakirányú képesítés;
 • Alapvető szoftverkezelési ismeretek (alapszintű MS Word, Excel és Outlook ismeretek);
 • Rugalmasság, nyitottság az új feladatokra;
 • Csapatban gondolkodás képessége;
 • Cselekvőképesség, erkölcsi feddhetetlenséget tanúsító erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;
 • Munkáltatói előírás szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése.

Előny:

 • Mérlegképes könyvelői végzettség;
 • Bármely önkormányzatnál, vagy nagyvállalatnál szerzett pénzügyi, vagy számviteli tapasztalat.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Cafeteria juttatás;
 • Céges mobiltelefon használat a belső előírásoknak megfelelően;
 • Változatos, szakmai fejlődési lehetőséget kínáló munkakörnyezet;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;
 • Betanítási időszakban mentori segítség;
 • Szakmai képzéseken való részvétel, folyamatos szakmai támogatás.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • a pályázó szakmai életútját, iskolai végzettségét és egyéb képzettségét, képesítését bemutató fényképes önéletrajz;
 • motivációs levél havi bruttó bérigény megjelölésével;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 Munkavégzés helye: Budapest, I. kerület Attila út

Jelentkezési lehetőség:

 •  A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat az orban.tamas.ildiko@bfvk.hu e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

 

 


Villanyszerelő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

  

Villanyszerelő

munkatársat keres,

Főbb feladatok:

 • Villanyszerelési munkák elvégzése;
 • Fő- és alelosztó szekrények, elektromos hálózatok szükség szerinti karbantartása, javítása, javaslattétel a felújításra;
 • Elektromos berendezések tervszerű karbantartása, szükség szerinti javítása;
 • Elektromos armatúrák, kapcsolók, csatlakozók javítása, cseréje;
 • Elektromos kisgépek ellenőrzése, javítása;
 • Épületgépészeti berendezések, eszközök ellenőrzése;
 • Elektromos mérők leolvasása

 Elvárások:

 • Villanyszerelő szakképesítés;
 • Hasonló munkakörben szerzett minimum 3 év szakmai tapasztalat;
 • Önállóság, terhelhetőség, megbízhatóság;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat
 • B kategóriás jogosítvány, céges gépjármű vezetése

 Előnyt jelent:

 • FAM képesítés
 • Plombabontási engedély

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját iskolai végzettségét és egyéb képzettségét, képesítését bemutató fényképes önéletrajz;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős (heti nettó 40 órás) foglalkoztatás;
 • Béren kívüli juttatás (Cafeteria) belső előírás szerint;
 • Céges mobiltelefon belső előírás szerint;
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet.

 Munkavégzés helye:

 • Budapest

 Jelentkezés az állásra:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a
  schumann.laszlo@bfvk.hu e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

 

 

 

 


Víz és fűtésszerelő

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

 Víz és fűtésszerelő

munkatársat keres,

Főbb feladatok:

 • Ingatlanokon végzett víz- és csatornaszerelési munka végzése;
 • Fűtési rendszerek beüzemelése, karbantartása;
 • Közmű mérők leolvasása, adatok továbbítása;
 • Meghibásodások javítása, dokumentálása;
 • Ütemterv szerinti karbantartások, megelőző javítások elvégzése;
 • Duguláselhárítás;
 • Forrasztás (ívhegesztés előnyt jelent);
 • Csővezetékek előkészítése, szerelése, csövek rögzítése, szigetelése;
 • Szerelvények, szaniterek felszerelése.

 Elvárások: 

 • Víz és fűtés szerelő vagy gázvezeték és készülékszerelő szakmunkás szakképzettség;
 • Hasonló munkakörben szerzett minimum 3 év szakmai tapasztalat;
 • Önállóság, terhelhetőség, megbízhatóság;
 • B kategóriás jogosítvány, céges gépjármű vezetése;
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • Előzetes foglalkozás-egészségügyi a munkakörre szóló alkalmassági vizsgálat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • A pályázó szakmai életútját iskolai végzettségét és egyéb képzettségét, képesítését bemutató fényképes önéletrajz;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős (heti nettó 40 órás) foglalkoztatás;
 • Béren kívüli juttatás (Cafeteria) belső előírás szerint;
 • Céges mobiltelefon belső előírás szerint
 • Eredmény-és teljesítményorientált munkakörnyezet

Munkavégzés helye:

 • Budapest

Jelentkezés az állásra:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a
  schumann.laszlo@bfvk.hu e-mail címre várjuk.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

 

 


Takarító

 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(BFVK Zrt./munkáltató)

 

Takarító

munkatársat keres

 

amely pozícióra megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.

 

Főbb feladatok:

 • Irodaház takarítása.

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

 

A pályázat részeként benyújtandó: 

 • Fényképes önéletrajz;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati adatai munkáltatói kezeléséhez, ellenőrzéséhez hozzájárul.

Amit kínálunk:

 • Közös megegyezés szerinti jövedelem;
 • Munka törvénykönyve szerinti (rész vagy teljes munkaidős) foglalkoztatás;
 • Béren kívüli juttatás (cafeteria).

Munkavégzés helye:

     Budapest

Jelentkezés az állásra:

 • A fent jelölt a pályázat részeként benyújtandó iratokat és igazolásokat a
  kozak.gyorgy@bfvk.hu e-mail címre várjuk, vagy postán a BFVK Zrt. 1013 Budapest, Attila út 13/A. címre, a borítékra ráírva „Takarítói állás 2020.”.
 • A BFVK Zrt. a pályázó jelentkezése során megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a kapcsolódó hazai jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli.
 • A pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a jelentkező hozzájárulása, amelyet a pályázat részeként megjelölt dokumentumok benyújtásával és kifejezett nyilatkozatával ad meg.
 • A BFVK Zrt. karrieroldalának Adatkezelési tájékoztatója innen tölthető le. [link]

 

 


Vissza az előző oldalra