Zártkörű pályázat 3 104 m2 területű telek ingatlan értékesítésére

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 208774/1


Pályázati felhívás

KÖZLEMÉNY

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő, Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

meghívja

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát (székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

a Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, az 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utcában található, 208774/1 helyrajzi számon nyilvántartott, összesen 3 104 m2 „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan, P+R parkoló kialakítása céljából történő értékesítése tárgyában kiírt

zártkörű pályázaton történő részvételre

I. Pályázat tárgya

Cím: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca

Helyrajzi szám: 208774/1

Jelleg: beépítetlen terület

Alapterület: 3 104 m2

Tulajdoni hányad: 1/1

Ingatlan minimális vételára: 71 300 000 Ft + áfa

Pályázati biztosíték összege: 7 130 000 Ft

II. Pályázat jellege

A pályázat zárt, meghívásos egyfordulós pályázat.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és két másolati, összesen három példányban kell benyújtani.

IV. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő 7 130 000 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt

V. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, észrevétel, javaslat dr. Vitál Vivien Kata ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 226 9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási-igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

VI. Pályázati ajánlat benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének határideje:2023. május 26. 12:00 óra

Pályázati biztosíték Ajánlatkérő számlájára történő beérkezésének határideje: 2023. május 30. 24:00 óra

Pályázat benyújtásának határideje:2023. május 31. 10:00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

További információk a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Képek az ingatlanról


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1211
Település: Budapest
Kerület: XXI.
Cím: Kiss János altábornagy utca
Helyrajzi szám: 208774/1
Értékesítési forma: Eladás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2023-05-31 10:00:00


Vissza az előző oldalra