Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral

1138 Budapest, Margitszigeti Palackozó 23800/7


Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 1. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 2. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 3. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 4. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 5. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 6. Kiadó 1 865 m2-es kültéri vendéglátóhelyiség a hozzá tartozó 186 m2-es raktárral - Kép 7.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából         

I. Pályázat tárgya

a Budapest Főváros Önkormányzata résztulajdonát képező a Budapest XIII. kerület, 23800/7 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben a Margitszigeten található, „sporttelep és közpark” ingatlanon található Margitszigeti Palackozó bizonyos részeinek bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására vendéglátóhely üzemeltetése tevékenység céljára. A hasznosítás tárgya a Margitszigeti Palackozóhoz tartozó 1 865 m2 udvari területek, valamint a 186 m2 alapterületű déli földszinti raktár és szociális blokk helyiségek.

A bérleti jogviszony időtartama a bérleti szerződés hatálybalépésének napja és 2021. október 31. közötti határozott időtartam.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 700 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Hétszázezer Forint plusz általános forgalmi adó.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 2 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Herczeg Katalin ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a herczeg.katalin@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36-30-229-9048 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, elektronikus úton megvásárolható.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2021. augusztus 05.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 1 778 000 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2021. augusztus 9. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 50 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen.

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1138
Település: Budapest
Kerület: 13
Cím: Margitszigeti Palackozó
Helyrajzi szám: 23800/7
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Herczeg Katalin
E-mail cím: herczeg.katalin[kukac]bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-229-9048 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2021-08-10 10:00:00


Vissza az előző oldalra