Kiadó 136 m2-es üzlethelyiség

1061 Budapest, Andrássy út 18. 29234/0/A/3


Kiadó 136 m2-es üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 136 m2-es üzlethelyiség - Kép 2.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.), mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából         

I. Pályázat tárgya

1061 Budapest, VI. kerület Andrássy út 18. szám alatt található, 29234/0/A/3 helyrajzi számú, „üzlethelyiség” megnevezésű Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező és kizárólagos használatában lévő 136 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés.

 III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 1 626 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egymillió-hatszázhuszonhatezer forint plusz áfa.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak és három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 120 788 Ft + áfa/hó, összesen 460 203 Ft) megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére. 

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény három havi bruttó minimális bérleti díjának (IV. pont szerinti minimális díjjal számítva 6 195 060 Ft), illetve 3 havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 120 788 + áfa/hó, összesen 460 203 Ft) megfelelő, mindösszesen 6 655 263 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Funtek Ildikó ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a funtek.ildiko@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-407-2765 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2021. augusztus 23. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 6 655 263 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2021. augusztus 24. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 50 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálattal.

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1061
Település: Budapest
Kerület: 06
Cím: Andrássy út 18.
Helyrajzi szám: 29234/0/A/3
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Funtek Ildikó
E-mail cím: funtek.ildiko[kukac]bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-407-2765 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2021-08-25 10:00:00


Vissza az előző oldalra