Kiadó 137 m² alapterületű üzlethelyiség

1191 Budapest, Fő utca 2. 161957/10


Kiadó 137 m² alapterületű üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 137 m² alapterületű üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 137 m² alapterületű üzlethelyiség - Kép 3.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/a., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XIX. kerület, 161957/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, XIX. ker., Fő utca 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett szolgáltatóház” megnevezésű ingatlanon található üzletház 1-es és 6-os számmal jelölt, összesen 137 m² alapterületű üzlethelyiségei (a továbbiakban: Bérlemény) határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra történő bérbeadása.

 Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés keretében zajlik.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 340 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Háromszáznegyvenezer forint plusz áfa/hó.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt. A pályázati biztosíték összegének ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50021963 számú számlájára, legkésőbb a pályázat beadásának határidejét megelőző időben, azaz 2019. szeptember 25. napján 24 óráig kell beérkeznie, illetve jóváírásra kerülnie. A pályázati biztosíték időbeni beérkezésének (jóváírásának) hiányában az ajánlat érvénytelen.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Balla Zsolt ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a balla.zsolt@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 30 492-4461 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 09.24. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 09.26. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 1 295 400 Ft

Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal.

    További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1191
Település: Budapest
Kerület: 19
Cím: Fő utca 2.
Helyrajzi szám: 161957/10
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Balla Zsolt
E-mail cím: balla.zsolt(kukac)bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-492-4461 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2019-09-26 10:00:00


Vissza az előző oldalra