Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház

1030 Budapest, Záhony utca 8. 19341/11


Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház - Kép 1. Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház - Kép 2. Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház - Kép 3. Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház - Kép 4. Kiadó 1753 nm-es teniszpálya, 1559 nm-es parkoló és bruttó 182 nm területű volt Klubház - Kép 5.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 

Pályázat tárgya

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest III. kerület belterület 19341/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1031Budapest III. kerület Záhony utca 8. szám alatt található, az ingatlan részét képező, összesen 1753 m2 jelenleg használaton kívüli teniszpálya, 1559 m2 parkoló (volt kézilabda pálya) és bruttó 182 m2 területű volt Klubház bérbeadása határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra sportcélú, vagy azzal összefüggő tevékenységre.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 959 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Kilencszázötvenkilencezer forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3620-3907962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje:  2023. június 26. 16:00

Pályázat benyújtásának határideje:   2023. június 28. 10:00

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege:  3 653 790 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje:    2023. június 27. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára:  30 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy futárszolgálattal

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1030
Település: Budapest
Kerület: 03
Cím: Záhony utca 8.
Helyrajzi szám: 19341/11
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2021-06-28 10:00:00


Vissza az előző oldalra