Kiadó 243 nm-es volt csónakház

1030 Budapest, Mozaik utca 19330


Kiadó 243 nm-es volt csónakház - Kép 1. Kiadó 243 nm-es volt csónakház - Kép 2. Kiadó 243 nm-es volt csónakház - Kép 3. Kiadó 243 nm-es volt csónakház - Kép 4.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonkezelésében lévő, Budapest III. kerület 19330, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, 19332/2 helyrajzi számokon felvett, természetben a Budapest, Mozaik utca, Hamvas Béla sétány mentén elhelyezkedő ingatlanokon található összesen 722 m² alapterületű lekerített telekrész, és a rajta levő összesen 243 m2 volt csónakház épületek bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló Pályázati (Elektronikus) Árverés formájában zajlik

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 293 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta kétszázkilencvenháromezer forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény három havi bruttó minimális bérleti díjának (IV. pont szerinti minimális díjjal számítva 1 116 330 Ft), megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Vitál Vivien Kata ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 226 9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2022. október 24. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 1 116 330 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2022. október 25. 24:00

Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálattal

Ingatlan bemutatása

Az ingatlan a III. kerület Árpád hídtól északra eső, Filatorigát nevű részének Duna parti szakaszán található, a gróf Esterházy János rakpart végénél, a Mozaik u. és a Hamvas Béla sétány kereszteződésénél, a közút és a Duna közötti területen. Az ingatlanon egy fő és egy melléképület található. Az ingatlanrész a vízhálózatra és az elektromos hálózatra van bekötve, a mérőórák aknában, illetve az épületek falán találhatók. Bár az épületekben vizes helyiségek találhatók, a közműtérkép nem jelöl csatornahálózati bekötést az ingatlanra.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1030
Település: Budapest
Kerület: 03
Cím: Mozaik utca
Helyrajzi szám: 19330
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2022-10-26 10:00:00


Vissza az előző oldalra