Kiadó 26,7 nm üzlethelyiség

1020 Budapest, Széll Kálmán tér 13143/1


Kiadó 26,7 nm üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 26,7 nm üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 26,7 nm üzlethelyiség - Kép 3.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a Budapest I. kerület Széll Kálmán tér szolgáltató épületében lévő 1. számú, 26,70 m2 alapterületű helyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

 Pályázat tárgya

Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest II. ker. belterület 13143/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1020 Budapest, II. kerület Széll Kálmán téren található, az ú.n. szolgáltató épületben elhelyezkedő, 1. jelölésű, 26,7 m2 alapterületű, forgalomképtelennek minősülő nem lakás céljára szolgáló, önálló külön helyrajzi számmal nem rendelkező helyiség bérbe adása 5 éves határozott időtartamra, további 5 évvel történő hosszabbítás lehetőségével a szerződéses és jogszabályi feltételek maradéktalan betartásának fennállása esetén.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat egy eredeti és egy másolati, azaz összesen két példányban, zárt, sértetlen borítékban, „Széll Kálmán tér 1. bérlemény” jeligével ellátva kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 320 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta háromszázhúszezer forint plusz áfa.

Pályázati biztosíték összege

A pályázati biztosíték összege 1 219 200 Ft, amit ajánlattevő köteles megfizetni, úgy, hogy annak összege 2020. március 2. napján 24:00 óra határidőig jóváírásra kell kerüljön BFVK Zrt. bankszámláján.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese óvadékként három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A részletes pályázati kiírás a pályázati formanyomtatvány kitöltésével ingyenes kikérhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Rajki Veronika ingatlanhasznosítási referenstől kérhető, aki e-mailen keresztül a rajki.veronika@bfvk.hu címen, telefonon a +36 1 325 2400 vagy a +36 20 226 97 95 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el a BFVK Zrt. Attila úti irodájában.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje: 2020. február 28.  16.00 óra

Pályázati biztosíték összegének

BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2020. március 2.  24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 3.  10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1020
Település: Budapest
Kerület: 02
Cím: Széll Kálmán tér
Helyrajzi szám: 13143/1
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Rajki Veronika
E-mail cím: rajki.veronika@bfvk.hu
Telefonszám: +36-20-226-9795
Ajánlat beadási határideje: 2020-03-03 10:00:00


Vissza az előző oldalra