Kiadó 50 nm-es utcai bejáratos üzlethelyiség

1184 Budapest, Lakatos út 11-13. 152172/2


Kiadó 50 nm-es utcai bejáratos üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 50 nm-es utcai bejáratos üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 50 nm-es utcai bejáratos üzlethelyiség - Kép 3. Kiadó 50 nm-es utcai bejáratos üzlethelyiség - Kép 4.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának 2109/10000 tulajdoni hányadában lévő, Budapest XVIII. kerület, belterület, 152172/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1180 Budapest, Lakatos út 11-13. szám alatt található, „lakóház, udvar, üzlet” megnevezésű ingatlanon található 50 m² alapterületű üzlethelyiség bérbeadása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol a második forduló pályázati árverés.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 111 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta száztizenegyezer forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36-20-390-7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2022. augusztus 19. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 23. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 422 910 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2022. augusztus 22. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 20 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálat útján

Ingatlan bemutatása

XVIII. Lakatos út 11-13. szám alatt található egy szintes szolgáltatóházban 100 nm + 50 mn alapterületű, több helyiségből álló, utcai bejárattal (átalakítással nagy utcai portállal) rendelkező üzlethelyiségek.

Alkalmas kereskedelmi, szolgáltató, oktatási célra egyaránt.

Felvilágosítás és előzetes egyeztetés a megjelölt kapcsolattartóval lehetséges.Az ingatlan előzetes egyeztetés után tekinthető meg.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1184
Település: Budapest
Kerület: 18
Cím: Lakatos út 11-13.
Helyrajzi szám: 152172/2
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit[kukac]bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2022-08-23 10:00:00


Vissza az előző oldalra