Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség

1191 Budapest, Fő utca 2. 161957/10


Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség - Kép 3. Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség - Kép 4. Kiadó 52 m2-es, 103 m2-es és 102 m2-es üzlethelyiség - Kép 5.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából         

I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest XIX. kerület, 161957/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1191 Budapest, Fő utca 2. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban „szolgáltatóház” megnevezésű, (a továbbiakban: Ingatlan) 4 -es és 5-ös számmal jelölt funkcionális és műszaki egységet képező - összesen 52 m², 8-as számmal jelölt 103 m2 és 9-es számmal jelölt 102 m2 alapterületű üzlethelyiségek (a továbbiakban: Bérlemények) bérbeadása határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

A pályázatok benyújtására a Bérleményekre vonatkozóan külön-külön van lehetőség. Egy Ajánlattevő jelen pályázati eljárásban egyidejűleg több üzlethelyiségre is beadhatja a pályázatát külön-külön lezárt borítékban. Egy Ajánlattevőnek minősülnek az ajánlattevővel azonos tulajdonosi vagy tulajdonosok hozzátartozói körébe tartozó tulajdonosi körrel rendelkező jogi személyek.

Kiíró által nem engedélyezett funkciók: Élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység. 

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Üzlethelyiségek minimális bérleti díja, Pályázati biztosíték összege

Üzlethelyiség száma

Üzlethelyiség alapterülete

Minimális bérleti díj

Pályázati biztosíték összege

4-es és 5-ös számú

52 m2

102 000 Ft + áfa/hó

388 620 Ft

8-as számú

103 m2

147 000 Ft + áfa/hó

560 070 Ft

9-es számú

 102 m2

146 000 Ft + áfa/hó

556 260 Ft

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Papp-Romet Anna Júlia ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a papp.romet.anna@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-492-4461 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2021. augusztus 10. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 12. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2021. augusztus 11. 24:00

Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálattal 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1191
Település: Budapest
Kerület: 19
Cím: Fő utca 2.
Helyrajzi szám: 161957/10
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Papp-Romet Anna Júlia
E-mail cím: papp.romet.anna[kukac]bfvk.hu
Telefonszám: +36304924461
Ajánlat beadási határideje: 2021-08-12 10:00:00


Vissza az előző oldalra