Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség

1191 Budapest, Fő utca 2. 161957/10


Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség - Kép 3. Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség - Kép 4. Kiadó 52 m2-es üzlethelyiség - Kép 5.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából         

I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest XIX kerület 161957/10 helyrajzi számon felvett, természetben a 1191 Budapest, Fő utca 2. szám alatt található, „kivett szolgáltatóház” megnevezésű, ingatlanon található üzletház 4-es és 5-ös számmal jelölt, összesen 52 m2 alapterületű üzlethelyiség (a továbbiakban Bérlemény), határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra. Kiíró által nem engedélyezett funkciók: Élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 102 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egyszázkettőezer Forint plusz áfa.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Papp-Romet Anna Júlia ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a papp.romet.anna@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-492-4461 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2020. november 05. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10. 10:00

Pályázat benyújtásának helye:1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 388 620 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje:2020. november 09.24:00

Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálattal 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1191
Település: Budapest
Kerület: 19
Cím: Fő utca 2.
Helyrajzi szám: 161957/10
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Papp-Romet Anna Júlia
E-mail cím: papp.romet.anna@bfvk.hu
Telefonszám: +36304924461
Ajánlat beadási határideje: 2020-11-05 15:00:00


Vissza az előző oldalra