Kiadó 55 nm-es üzlethelyiségek

1033 Budapest, Apát utca; Búza utca


Kiadó 55 nm-es üzlethelyiségek - Kép 1. Kiadó 55 nm-es üzlethelyiségek - Kép 2. Kiadó 55 nm-es üzlethelyiségek - Kép 3. Kiadó 55 nm-es üzlethelyiségek - Kép 4.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

I.        Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a Budapest, III. kerület Apát-Búza utcában található 7db (1 sz. táblázat szerinti), egyenként 55 m2 alapterületű helyiségek bérbeadása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év maximum 10 év határozott időtartamra.

II.     Pályázat jellege

A pályázat nyilvános, kétfordulós pályázat, ahol a második forduló pályázati (elektronikus) árverés

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott. A pályázatot tartalmazó borítékon jeligeként a pályázat tárgyát képező helyiség számát kell feltüntetni (1. sz. táblázatban „Jelzés” oszlopban jelölve).

Minimális bérleti díj

A bérlemények minimális bérleti díjait és a pályázati biztosítékok összegeit az alábbi 1. számú táblázat tartalmazza.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak és három havi közös költség áfával növelt összegét köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának és három havi közös költség áfával növelt összegének megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Vitál Vivien Kata ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20-226-9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, illetve e-mailen.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének határideje:  2023. november 7. 16.00 óra

Pályázati biztosíték összegének

BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. november 8. 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje:  2023. november 9. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati dokumentáció vételára:  20 000 Ft + áfa

Pályázati biztosíték összege: 1. sz. táblázat szerint

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen vagy futárszolgálattal.

Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott.

 

A pályázati dokumentációt Ajánlattevőnek - a dokumentáció mellékletét képező ajánlati formanyomtatvány kitöltésével - egyszer kell kivennie abban az esetben is, ha több bérleményre nyújt be pályázatot.

1. számú táblázat:

A bérlemények minimális bérleti díjai és a pályázati biztosítékok összegei

Jelzés

A Bérlemény megnevezése

Terület

Minimális bérleti díj

Közös költség összege

Pályázati biztosíték összege

1. számú helyiség

Apát utca 10.

18910/97/A/103

55 m2

78 000 Ft+ áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

2. számú helyiség

Búza utca 22.

18910/96/A/102

55 m2

82 000 Ft +áfa/hó

16 500 Ft/hó

375 285 Ft

3. számú helyiség

Búza utca 30.

18910/93/A/112

55 m2

78 000 Ft + áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

4. számú helyiség

Búza utca 28.

18910/93/A/113

55 m2

78 000 Ft+ áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

5. számú helyiség

Búza utca 28.

18910/93/A/114

55 m2

78 000 Ft+ áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

6. számú helyiség

Apát utca 22.

18910/93/A/119

55 m2

78 000 Ft+ áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

7. számú helyiség

Apát utca 24.

18910/93/A/118

55 m2

78 000 Ft+ áfa/hó

16 500 Ft/hó

360 045 Ft

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 

 

Ingatlan bemutatása

Budapesten, a III. kerületben, Kaszásdűlőn, az Apát és Búza utcában, 5 emeletes panelházak földszintjén utcafronti, 55 m2-es helyiségek bérbeadók. 

Bővebb információért hívja a kapcsolattartót.Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1033
Település: Budapest
Kerület: 03
Cím: Apát utca; Búza utca
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2023-11-09 10:00:00


Vissza az előző oldalra