Kiadó 581 m2 alapterületű üzlethelyiség

1061 Budapest, Király utca 50. 29352


Kiadó 581 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó 581 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó 581 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 3. Kiadó 581 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 4.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából      

Pályázat tárgya

1061 Budapest VI. kerület Király u. 50. szám alatt található, 29352 helyrajzi számon felvett 1474 m2 területű telken, műemlék épületben és műemléki környezetben lévő „kivett lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlanból az alaprajzon jelölt, Budapest Főváros Önkormányzata résztulajdonát képező és kizárólagos használatában lévő 581 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 3 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati licit.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 1 050 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egymillió-ötvenezer forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Funtek Ildikó ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a funtek.ildiko@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-407-2765 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: szeptember 30. 16:00

Pályázat benyújtásának határideje: október 2. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 4 000 500 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2019. október 1. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 50 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy

futárszolgálattal.

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1061
Település: Budapest
Kerület: 06
Cím: Király utca 50.
Helyrajzi szám: 29352
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Funtek Ildikó
E-mail cím: funtek.ildiko(kukac)bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-407-2765 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2019-10-02 10:00:00


Vissza az előző oldalra