Kiadó 8 001 nm alapterületű szálloda

1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10. 5973/0/B


Kiadó 8 001 nm alapterületű szálloda - Kép 1. Kiadó 8 001 nm alapterületű szálloda - Kép 2. Kiadó 8 001 nm alapterületű szálloda - Kép 3. Kiadó 8 001 nm alapterületű szálloda - Kép 4.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint Ajánlatkérő, Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. megbízásából   

Pályázat tárgya

a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kizárólagos tulajdonát képező, 5973/0/B hrsz-ú, Budapest I. kerület Hadnagy u. 8-10. szám alatti 8 001 m2 hasznos alapterületű Rác Hotel, és annak alapjául szolgáló 5973 hrsz-ú telekből 3 361 m2 telekrész (a továbbiakban együttesen: Ingatlan) haszonbérbe adása 15 év határozott időtartamra, további 5 év hosszabbítási lehetőséggel.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális haszonbérleti díj

A haszonbérleti díj minimális összege nettó 1 000 000 Euró + áfa / év, azaz Egymillió Euró plusz általános forgalmi adó per év.

Az első 5 évre vonatkozó haszonbérleti díjat a haszonbérleti szerződés hatálybalépését követően egyösszegben, előre köteles megfizetni a haszonbérlő.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő 250 000 Euró pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Beruházási kötelezettség

Ajánlattevő a haszonbérleti szerződés megkötésével egyidőben köteles beruházási szerződést kötni haszonbérbeadóval, és legalább 6 250 000 Euró + áfa értékben vállalni az Ingatlan korszerűsítését.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Herczeg Katalin ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a herczeg.katalin@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-229-9048 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 8-12 óráig érhető el. A részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 8-12 óráig.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt.-től vagy Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-től semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció és a Műszaki állapotfelmérési dokumentáció megvásárlásának határideje: 2023. május 15. 12:00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 17. 10:00 óra

Pályázat benyújtására nyitva álló időtartam: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16, pénteken 8-12 óráig

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összege: 250 000 Euró

Pályázati biztosíték összegének BGYH Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. május 16. 24:00 óra

Pályázati dokumentáció vételára:  200 000 Ft + áfa (A BFVK Zrt. 10200940-21520091-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással vásárolható meg)

Műszaki állapotfelmérési dokumentáció vételára: 500 000 Ft + áfa (A BGYH Zrt. 11713005-20352457-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással vásárolható meg)

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálat útján


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 01
Cím: Hadnagy u. 8-10.
Helyrajzi szám: 5973/0/B
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Herczeg Katalin
E-mail cím: herczeg.katalin@bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-229-9048 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2023-05-17 10:00:00


Vissza az előző oldalra