Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda

1045 Budapest, Nap utca 7. 72442/0/A/1


Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 1. Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 2. Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 3. Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 4. Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 5. Kiadó 84 nm-es üzlethelyiség, iroda - Kép 6.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából     

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest IV. kerület 72442/0/A/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 1045 Budapest, Chinoin utca 13. (Nap utca 7.) szám alatt található, üzlethelyiség megnevezésű, 84 m² alapterületű helyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati (elektronikus) árverés formájában zajlik.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 202 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Kettőszázkettőezer forint plusz áfa.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak és három havi közös költség áfával növelt összegének megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának (a IV. pont szerinti minimális bérleti díjjal számítva 202 000 Ft+áfa/hó, összesen 769 620 Ft) és három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 34 260 Ft + áfa/hó, azaz összesen 130 531 Ft), összesen 900 151 Ft megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36-20-390-7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2022. december 6.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 8.10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 900 151 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2022. december 7. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 20 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálat útján

Ingatlan bemutatása

Kiadó Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti 84 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség, Újpest és Istvántelek találkozásánál a Pozsonyi és Tél u. által közrefogott részen. Megközelítése tömegközlekedéssel – metróval, autóbusszal, villamossal - valamint személygépkocsival is lehetséges, parkolni az ingatlan közvetlen környezetében ingyenesen lehet.

3 helyiség található az ingatlanon belül. 

Elektromos hálózat kiépített, külön mérőórával. Víz-, csatornahálózat kiépített, vízóra nincs. Fűtési rendszer: elektromos hőtároló kályha. Meleg víz: villanyboiler. Tulajdoni lapon üzlethelyiség megnevezésű, de iroda céljára is alkalmas a helyiségcsoport.

Kizárólag nem lakás céljára vehető bérbe.

Az ingatlannal kapcsolatban további információért hívja a kapcsolattartót.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1045
Település: Budapest
Kerület: 04
Cím: Nap utca 7.
Helyrajzi szám: 72442/0/A/1
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2022-12-08 10:00:00


Vissza az előző oldalra