Kiadó 937 m2-es művelődési ház - színházterem

1031 Budapest, Sújtás utca 3. 19341/4


Kiadó 937 m2-es művelődési ház - színházterem - Kép 1. Kiadó 937 m2-es művelődési ház - színházterem - Kép 2. Kiadó 937 m2-es művelődési ház - színházterem - Kép 3. Kiadó 937 m2-es művelődési ház - színházterem - Kép 4.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő

a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest III. kerület 19341/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1031 Budapest, Sujtás utcában található, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 9 959 m² telekterületű műemléki ingatlanon található 937 m2 alapterületű, művelődési ház jellegű felépítményrészének bérbe adása színház üzemeltetése céljára, minimum 5 éves, maximum 10 éves határozott időtartamra, további 5 évvel történő hosszabbítás lehetőségével, vagy határozatlan időre.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol a második forduló elektronikus pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 800 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Nyolcszázezer forint plusz áfa

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Rajki Veronika ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a rajki.veronika@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 226 9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. A Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

XI. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2020. október 26. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 29. 10:00

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összege: 3 048 000 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 

2020. október 28. 24:00

Pályázati dokumentáció vételára: 80 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy futárszolgálattal

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

Ingatlan bemutatása

A Művelődési ház az 1910-es években épült - ma már műemlékként jegyzett - gázgyári lakótelep épületegyüttesének a része. Szerkezeti-építészeti kialakítása, belső térszervezése elsősorban színpadi eseményeknek helyt adó kulturális-közösségi funkció betöltésére alkalmas. Épületszerkezetileg masszív, de berendezései, hálózatai, gépészeti rendszerei leromlott műszaki állapotúak, működőképességük kérdéses. A színházi enteriőr - beleértve a színpadtechnikát - teljesen elavult. A jelenlegi állapotról felmérési műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre. Az épület teljes felújításra szorul.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1031
Település: Budapest
Kerület: 03
Cím: Sújtás utca 3.
Helyrajzi szám: 19341/4
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Rajki Veronika
E-mail cím: rajki.veronika@bfvk.hu
Telefonszám: +36-20-226-9795
Ajánlat beadási határideje: 2020-10-29 10:00:00


Vissza az előző oldalra