Kiadó Blaha Lujza téri aluljáróban 22,60 m2 üzlethelyiség

1085 Budapest, Blaha Lujza tér


Kiadó Blaha Lujza téri aluljáróban 22,60 m2 üzlethelyiség - Kép 1.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

 Budapest

VII. kerület Blaha Lujza téri

gyalogos aluljáróban található, összesen 22,60 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

 

I.             Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos aluljárókban kialakított, a Budapest VII. kerület Blaha Lujza téren található, összesen 22,60 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása 5 éves határozott időtartamra.

II.          Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó borítékon a „Blaha Lujza tér, üzlethelyiség” jeligét kell feltüntetni.

Minimális bérleti díj

A bérlemény minimális bérleti díja 102 000 Ft + áfa/hó.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

 

 

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Vitál Vivien Kata ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20-226-9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás ingyenesen beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, illetve e-mailen.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

 

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje: 2023. február 14. 16.00 óra

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2023. február 15. 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje:  2023. február 16. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összege: 388 620 Ft

Pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy futárszolgálattal.

Ingatlan bemutatása

Kiadó a Budapest VII. kerület Blaha Lujza téri gyalogos aluljáróban található, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező, összesen 22,60 m2 alapterületű helyiség. Bővebb információért hívja a kapcsolattartót.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1085
Település: Budapest
Kerület: 08
Cím: Blaha Lujza tér
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2023-02-16 10:00:00


Vissza az előző oldalra