Kiadó büfé és konyhai tevékenység végzése céljára alkalmas helyiségek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében

1052 Budapest, Városház utca 9-11.


Kiadó büfé és konyhai tevékenység végzése céljára alkalmas helyiségek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében - Kép 1.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kiíró megbízásából

I. Pályázat tárgya

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelyeként működő, természetben a 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti épület (a továbbiakban: Városháza)

Gerlóczy utcai épületszárnya ideiglenes toldalékrészének földszintjén található, büfé és konyhai tevékenység végzése céljára alkalmas, összesen 89 m2 alapterületű helyiségcsoport (Bérlemény I.) tartós jelleggel történő bérbeadása, valamint

e mellett opcionálisan

a Városháza I. emeletén található, összesen 8 m2 alapterületű Városháza Díszterem előterét képező ingatlanrésznek (Bérlemény II.) a Fővárosi Közgyűlés üléseihez igazodóan alkalmi jelleggel történő bérbeadása.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

III. Az ajánlatok beadási formája

Az ajánlatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és két másolati, összesen három példányban kell benyújtani.

IV. A bérleti díj minimális összege

Bérlemény I. vonatkozásában havonta 101 000 Ft/hó + áfa, azaz Egyszázegyezer forint + áfa,

Bérlemény II. vonatkozásában alkalmanként 7 000 Ft/alkalom + áfa, azaz Hétezer forint + áfa

mindösszesen 108 000 Ft + áfa /hó, azaz havonta Egyszáznyolcezer Forint + áfa,

(a Bérlemény II. tárgyhónapban történő egyszeri alkalmi igénybevételét feltételezve)

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére. 

VI. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az Üzemeltetési Főosztály képviseletében Szabó Nándor főosztályvezető és dr. Damu Krisztina jogi csoportvezető részéről kérhető, akik elektronikus úton Szabo.Nandor@budapest.hu, damuk@budapest.hu címeken, míg telefonon a +361-327-1014, +361-999-8114 számokon, személyesen munkanapokon 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között érhetők el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodán az 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3. címen, hétfőn és szerdán: 08:00-18:00 óra között, kedden és csütörtökön 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között, továbbá elektronikus úton az ugyfelszolgalat@budapest.hu címre küldött megkereséssel, jelen felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap kitöltésével és megküldésével.

VII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

Kiíró jogosult a pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. Kiíró mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról a pályázókat értesíti. A pályázó a Kiírótól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

VIII. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének határideje: 2020. szeptember 22. (15:00 óra)

Az ajánlatok benyújtásának határideje:2020. szeptember 28. (12:00 óra)

Az ajánlatok benyújtásának helye: Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési Főosztály, 1052 Budapest, Városház utca 9- 11. Fszt.4. (Főosztályvezetői Titkárság)

Pályázati dokumentáció vételára: Díjtalan

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban, cégjelzés nélküli zárt borítékban kell személyesen, vagy meghatalmazott útján benyújtani a Pályázó nevének, vagy arra való utalásnak a külső csomagoláson történő feltüntetése nélkül.

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

Pályázati felhívás 1 sz. melléklet


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1052
Település: Budapest
Kerület: 05
Cím: Városház utca 9-11.
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Damu Krisztina
E-mail cím: damuk@budapest.hu
Telefonszám: 06-1-999-8114
Ajánlat beadási határideje: 2020-09-28 12:00:00


Vissza az előző oldalra