Kiadó egészségügyi szolgáltatóházban 235 m2-es üzlethelyiség

1033 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11. 18267/7


Kiadó egészségügyi szolgáltatóházban 235 m2-es üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó egészségügyi szolgáltatóházban 235 m2-es üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó egészségügyi szolgáltatóházban 235 m2-es üzlethelyiség - Kép 3.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő

a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest III. kerület 18267/7 helyrajzi számon felvett, természetben a 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11. szám alatt található, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlan épületében lévő - jelenleg gyógyszertárként működő - 235 m² alapterületű helyiségcsoport bérbe adása minimum 5 év maximum 10 év határozott időtartamra további 5 évvel történő hosszabbítás lehetőségével, vagy határozatlan időtartamra.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 421 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta négyszázhuszonegyezer forint plusz áfa.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Rajki Veronika ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a rajki.veronika@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 226 9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. A részletes pályázati kiírás megvásárolható a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 12 óráig.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indokolás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2020. október 5. 15:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7. 10:00

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/a.Pályázati biztosíték összege: 1 604 010 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 

2020. október 6. 24:00

Pályázati dokumentáció vételára: 40 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, futárszolgálattal

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1033
Település: Budapest
Kerület: 03
Cím: Vöröskereszt utca 9-11.
Helyrajzi szám: 18267/7
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Rajki Veronika
E-mail cím: rajki.veronika@bfvk.hu
Telefonszám: +36-20-226-9795
Ajánlat beadási határideje: 2020-10-07 10:00:00


Vissza az előző oldalra