Kiadó gyalogos aluljáróban található 20 m2-es üzlethelyiség

1013 Budapest, Bocskai út


Kiadó gyalogos aluljáróban található 20 m2-es üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó gyalogos aluljáróban található 20 m2-es üzlethelyiség - Kép 2.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

a Budapest kerület Bocskai úti

gyalogos aluljáróban található 20,21 m2 alapterületű, 3. számmal jelölt helyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására 

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos aluljárókban kialakított, természetben a Budapest XI. kerület Bocskai úti gyalogos aluljáróban található 20,21 m2 alapterületű, forgalomképtelennek minősülő nem lakás céljára szolgáló, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező Bérlemény bérbe adása 5 éves határozott időtartamra, további 5 évvel történő hosszabbítás lehetőségével a szerződéses és jogszabályi feltételek maradéktalan betartásának fennállása esetén.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, azaz összesen két példányban kell benyújtani az adott pályázatra utaló jelzéssel.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 193 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta százkilencvenháromezer forint plusz áfa

Pályázati biztosíték összege

A pályázati biztosíték összege 735 330 Ft, amit ajánlattevő köteles megfizetni, úgy hogy annak összege 2019. augusztus 12. 24:00 óra határidőig jóváírásra kell kerüljön BFVK Zrt. bankszámláján.

 Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Rajki Veronika ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a rajki.veronika@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20-2269795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás ingyenesen beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje: 2019. augusztus 9. 16.00 óra

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2019. augusztus 12 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 13. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal.

 

 

A bérlemények 2019. július 19-i és 26-i pénteki napokon 9.00 és 9:30 közötti helyszíni bejáráson tekinthetők meg.

Helyszíni bejáráson való részvételi szándékot kérjük előre jelezni a kapcsolattartó kolléga bármely elérhetőségén.

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 

 

 


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 11
Cím: Bocskai út
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Rajki Veronika
E-mail cím: rajki.veronika@bfvk.hu
Telefonszám: +36-20-226-9795
Ajánlat beadási határideje: 2019-08-13 10:00:00


Vissza az előző oldalra