Kiadó gyalogos aluljárókban található üzlethelyiségek

1013 Budapest, Deák Ferenc tér, Bocskai út


Kiadó gyalogos aluljárókban található  üzlethelyiségek - Kép 1. Kiadó gyalogos aluljárókban található  üzlethelyiségek - Kép 2. Kiadó gyalogos aluljárókban található  üzlethelyiségek - Kép 3.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

a Budapest V. kerület Deák téri és a XI. kerület Bocskai úti

gyalogos aluljárókban található összesen 1-1 db különböző alapterületű üzlethelyiség bérleti

jogviszony keretében történő hasznosítására

    Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos aluljárókban kialakított, természetben a Budapest V. kerület Deák téri és a XI. kerület Bocskai úti gyalogos aluljárókban található, önálló helyrajzi számmal nem rendelkező összesen 1-1 db különböző alapterületű helyiség bérbeadása 5 éves határozott időtartamra, további 5 évvel történő hosszabbítás lehetőségével a szerződéses és jogszabályi feltételek maradéktalan betartásának fennállása esetén.

       Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott. A pályázatot tartalmazó borítékon jeligeként a pályázat tárgyát képező aluljáró nevét és a bérlemény számát kell feltüntetni.

Minimális bérleti díj

A bérlemények minimális bérleti díjait és a pályázati biztosítékok összegeit a mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Rajki Veronika ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a rajki.veronika@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20-2269795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás ingyenesen beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje: 2019. június 17. 16.00 óra

Pályázati biztosíték összegének

BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2019. június 19. 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal.

A bérlemények minimális bérleti díjai és a pályázati biztosítékok összegei

A bérlemény megnevezése

alapterület

minimális bérleti díj

pályázati biztosíték összege

V. kerület Deák téri gyalogos aluljáróban:

4. számú bérlemény

20,10 m2

437 000 Ft/hó+áfa

1 664 970 Ft

XI. kerület Bocskai úti gyalogos aluljáróban:

3. számú bérlemény

20,21 m2

193 000 Ft/hó+áfa

735 330 Ft

 Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott.

A pályázati dokumentációt Ajánlattevőnek - a dokumentáció 2. számú mellékletét képező ajánlati formanyomtatvány kitöltésével - egyszer kell kivennie abban az esetben is, ha több bérleményre nyújt be pályázatot.

A bérlemények 2019. június 13-án csütörtökön 9.00 órai kezdettel a Deák téren, majd folytatólagosan a Bocskai úton megtekinthetők.

A bejáráson való részvételi szándékot kérjük előre jelezni a kapcsolattartó kolléga bármely elérhetőségén.

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 

 


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 05
Cím: Deák Ferenc tér, Bocskai út
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Rajki Veronika
E-mail cím: rajki.veronika@bfvk.hu
Telefonszám: +36-20-226-9795
Ajánlat beadási határideje: 2019-06-19 10:00:00


Vissza az előző oldalra