Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban

1013 Budapest, Attila út 13/A.


Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 1. Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 2. Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 3. Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 4. Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 5. Kiadó üzlethelyiségek közlekedési csomópontok aluljáróiban - Kép 6.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

a Budapest területén gyalogos aluljáróban található, az 1 sz. táblázat szerint részletezett, összesen 40 db különböző alapterületű üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására.

I.       Pályázat tárgya

 Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos aluljárókban kialakított, a Budapest III. kerület Flórián téren, az V. kerület Ferenciek terén lévő „Y” aluljáró, az V-VI. kerület Deák Ferenc téren, a VII-VIII. kerület Baross téren, a IX. kerület Boráros téren, a XI. kerület Bocskai úton, a Móricz Zsigmond körtéren, a XI. kerület Etele téren, a XIII. (Nyugati Pu.)Váci út – Katona József utcánál és a XIII. kerület Váci út – Dózsa György úton található üzlethelyiségek bérbeadása 5 éves határozott időtartamra, amely időszak egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, a szerződéses és jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén.

 

II.    Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban: Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott. A pályázatot tartalmazó borítékon jeligeként a pályázat tárgyát képező aluljáró nevét kell feltüntetni.

Minimális bérleti díj

A bérlemények minimális bérleti díjait és a pályázati biztosítékok összegeit a mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese pályázatonként három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Papp-Romet Anna Júlia ingatlanfelelőstől kérhető a következő aluljárók tekintetében: III. kerület Flórián tér, a XI. kerület Bocskai út, XI. Móricz Zsigmond körtér, a XI. kerület Etele tér. (papp.romet.anna@bfvk.hu e-mail címen, telefonon a +36 30 492 4461 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Porkoláb Edit ingatlanfelelőstől kérhető a következő aluljárók tekintetében: V. kerület Ferenciek terén lévő „Y” aluljáró, V-VI. kerület Deák Ferenc tér, VII-VIII. kerület Baross tér, a IX. kerület Boráros tér, a XIII. (Nyugati Pu.) Váci út – Katona József utca és a XIII. kerület Váci út – Dózsa György út. (porkolab.edit@bfvk.hu e-mail címen, telefonon a +36 20 390 7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig).

A részletes pályázati kiírás ingyenesen beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, illetve e-mailen.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje: 2023. október 13. 13.30 óra

Pályázati biztosíték összegének

BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2023. október 16. 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 17. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összege: 1. sz. melléklet szerint

Pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján

Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott.

A pályázati dokumentációt Ajánlattevőnek - a dokumentáció mellékletét képező ajánlati formanyomtatvány kitöltésével - egyszer kell kivennie abban az esetben is, ha több bérleményre nyújt be pályázatot.

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


 

  1. 1. számú táblázat:

A bérlemények minimális bérleti díjai és a pályázati biztosítékok összegei

 

A Bérlemény megnevezése

Alapterület

Minimális bérleti díj

Pályázati biztosíték összege

 

 
   

III. kerület Flórián téri gyalogos aluljáróban:

   

1. számú bérlemény

 26  m2

 49 000 Ft + áfa/hó

186 690 Ft

   
   

3. számú bérlemény

 24,8 m2

 64 000 Ft + áfa/hó

243 840 Ft

   
   

6. számú bérlemény

 22,7 m2

 48 000 Ft + áfa/hó

182 880 Ft

   
   

7. számú bérlemény

22,7 m2

 48 000 Ft + áfa/hó

182 880 Ft

   
   

8-9. számú bérlemény

 45,7 m2

92 000 Ft + áfa/hó

350 520 Ft

   
   
   
   

10. számú bérlemény

14,8 m2

32 000 Ft + áfa/hó

121 920 Ft

   
   

11. számú bérlemény

 24,4 m2

 58 000 Ft + áfa/hó

220 980 Ft

   
   

12. számú bérlemény

22,7 m2

 54 000 Ft + áfa/hó

205 740 Ft

   
   

15. számú bérlemény

 18,6 m2

44 000 Ft + áfa/hó

167 640 Ft

   
   

I. számú bérlemény

 21 m2

 55 000 Ft + áfa/hó

209 550 Ft

   
   

II-III. számú bérlemény

 67,8 m2

 144 000 Ft + áfa/hó

548 640 Ft

   
   

VI. számú bérlemény

61,6 m2

 102 000 Ft + áfa/hó

388 620 Ft

   
   

VII. számú bérlemény

 37,9 m2

 72 000 Ft + áfa/hó

274 320 Ft

   
   

VIII. számú bérlemény

 9 m2

 23 000 Ft + áfa/hó

87 630 Ft

   
   

 

IX. kerület Boráros téri gyalogos aluljáróban:

 

 
   

1. számú bérlemény

49,5  m2

149 000 Ft + áfa/hó

567 690 Ft

   
   

5. számú bérlemény

32,75 m2

 103 000 Ft + áfa/hó

392 430 Ft

   
   

V. kerület Ferenciek tére Y aluljáróban:

   
   

5. számú bérlemény

 20,09 m2

 142 800 Ft + áfa/hó

544 068 Ft

   
   

7. számú bérlemény

 20 m2

 116 300 Ft + áfa/hó

443 103 Ft

   
   

8. számú bérlemény

20,31 m2

 116 900 Ft + áfa/hó

445 389 Ft

   
   

9. számú bérlemény

 7,32 m2

 47 700 Ft + áfa/hó

181 737 Ft

   
   

10. számú bérlemény

 7,02 m2

 43 100 Ft + áfa/hó

164 211 Ft

   
   

11. számú bérlemény

 7,02 m2

 43 100 Ft + áfa/hó

164 211 Ft

   
   

12. számú bérlemény

 44,5 m2

 184 400 Ft + áfa/hó

702 564 Ft

   
   

14. számú bérlemény

 16,17 m2

90 400 Ft + áfa/hó

344 424 Ft

   
   

15. számú bérlemény

 34,66 m2

 171 500 Ft + áfa/hó

653 415 Ft

   
   

16. számú bérlemény

28,25 m2

 148 000 Ft + áfa/hó

563 880 Ft

   
   

V.-VI. ker. Deák Ferenc tér aluljáróban:

   
   

4. számú bérlemény

 20,1 m2

 142 800 Ft + áfa/hó

544 068 Ft

   
   

 

XIII. kerület Váci út - Dózsa György út aluljáróban:

 

 
   

4. számú bérlemény

 21 m2

 75 000 Ft + áfa/hó

285 750 Ft

   
   

XIII. kerület (Nyugati Pu.) Váci út - Katona József utca aluljáróban:

   
   

2. számú bérlemény

 10,8 m2

 96 000 Ft + áfa/hó

365 760 Ft

   
   

Raktár

5,3 m2

15 000 Ft + áfa/hó

57 150 Ft

   
   

VII.-VIII. ker. Baross tér aluljáróban:

   
   

106. (C07-2). számú bérlemény

 52,83 m2

108 000 Ft + áfa/hó

411 480 Ft

   
   

118. számú bérlemény

 24,78 m2

 75 000 Ft + áfa/hó

285 750 Ft

   
   

120. számú bérlemény

 15,89 m2

80 000 Ft + áfa/hó

304 800 Ft

   
   

XI. kerület Etele tér gyalogos aluljáróban:

   
   

128/23. számú bérlemény

 21,86 m2

 350 000 Ft +áfa/hó

1 333 500 Ft

   
   

XI. ker, Móricz Zs. Körtér aluljáróban:

   
   

122. számú bérlemény

 35,66 m2

 114 000 Ft + áfa/hó

434 340 Ft

   
   

123. számú bérlemény

26,33 m2

 94 000 Ft + áfa/hó

358 140 Ft

   
   

124. számú bérlemény

 26,33 m2

94 000 Ft + áfa/hó

358 140 Ft

   
   

125. számú bérlemény

 26,33 m2

 94 000 Ft + áfa/hó

358 140 Ft

   
   

XI. ker. Bocskai út - Fehérvári út aluljáróban:

   
   

3. számú bérlemény

 20,21 m2

 130 000 Ft + áfa/hó

495 300 Ft

   
   

20. számú bérlemény

 9,04 m2

 70 000 Ft + áfa/hó

266 700 Ft

   
   

Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 01
Cím: Attila út 13/A.
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2023-10-13 10:00:00


Vissza az előző oldalra