Kiadó XIII. kerületi gyalogos aluljáróban 59,39 m2 alapterületű üzlethelyiség

1138 Budapest, Váci út- Róbert Károly körút


Kiadó XIII. kerületi gyalogos aluljáróban 59,39 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 1.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

 Budapest

kerület Nagyvárad téri

gyalogos aluljáróban található, összesen 64,50 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására,

valamint,

XIII. kerület Váci út-Róbert Károly krt.,-Göncz Árpád vkp. megálló

gyalogos aluljáróban található, összesen 59,39 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

I.      Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, a közösségi közlekedéshez kapcsolódó gyalogos aluljárókban kialakított, a Budapest IX. kerület Nagyvárad téren található, valamint Váci út-Róbert Károly Krt.-Göncz Árpád vkp. megállónál található üzlethelyiségek bérbeadása 5 éves határozott időtartamra, amely időszak egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, a szerződéses és jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén.

II.   Pályázat jellege

A pályázat nyílt egyfordulós pályázat.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatot zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani. Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott. A pályázatot tartalmazó borítékon jeligeként a pályázat tárgyát képező aluljáró nevét kell feltüntetni.

 

Minimális bérleti díj

A bérlemények minimális bérleti díjait és a pályázati biztosítékok összegeit a mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Vitál Vivien Kata ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20-226-9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás ingyenesen beszerezhető az ajánlati adatlap kitöltésével a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, illetve e-mailen.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

 

Pályázati dokumentáció kivételének (ingyenes) határideje:  2023. június 2. 13.30 óra

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. június 5. 24.00 óra

Pályázat benyújtásának határideje:  2023. június 6. 10.00 óra

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összege:  1. sz. melléklet szerint

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen vagy futárszolgálattal.

Egy pályázat egy bérleményre vonatkozhat, ugyanakkor az egy pályázó (továbbiakban Ajánlattevő) által megpályázható bérlemények száma nem korlátozott.

A pályázati dokumentációt Ajánlattevőnek - a dokumentáció mellékletét képező ajánlati formanyomtatvány kitöltésével - egyszer kell kivennie abban az esetben is, ha több bérleményre nyújt be pályázatot.

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 

1. számú táblázat:

A bérlemények minimális bérleti díjai és a pályázati biztosítékok összegei

A bérlemény megnevezése

alapterület

minimális nettó  bérleti díj

pályázati biztosíték összege

IX. kerület Nagyvárad téri gyalogos aluljáró

 

64,50 m²

1 001 000 Ft +áfa/hó

3 813 810 Ft

XIII. Göncz Árpád vkp. gyalogos aluljáró

 

59,39 m2

 

1 528 000 Ft +áfa/hó

 

5 821 680 Ft


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1138
Település: Budapest
Kerület: 13
Cím: Váci út- Róbert Károly körút
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2023-06-06 10:00:00


Vissza az előző oldalra