MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 17. 33114/0/A/1


MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség - Kép 1. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség - Kép 2. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség - Kép 3. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség - Kép 4. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: Kiadó 118 nm-es üzlethelyiség - Kép 5.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest VII. kerület, 33114/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 17. 1 emelet U/1 ajtó alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban „raktár” megnevezésű 118 m² alapterületű raktárhelyiség bérbeadása (a továbbiakban: Bérlemény) határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 120 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta egyszázhúszezer forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak és a közös költség áfával növelt összegének megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Papp-Romet Anna ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a papp.romet.anna@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 30 492 4461 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának meghosszabbított határideje: 2020. március 12 - 2020. június 05. között

Pályázat benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. június 10. 10:00 óra

Pályázat benyújtásának helye:1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 457 200 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának meghosszabbított határideje: 2020. június 09.  24.00

Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálattal

Ingatlan bemutatása

Bp. VII. kerület Péterfy Sándor u. 17. sz. alatti társasházban utcai bejáratú 118 nm-es félszuterén ingatlan hosszútávra bérbeadó. A helyiségek kiválóan alkalmasak irodai, üzleti, kereskedelmi vagy raktározási célokra.

Az ingatlannal kapcsolatban bővebb információért hívja a kapcsolattartót.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1076
Település: Budapest
Kerület: 07
Cím: Péterfy Sándor utca 17.
Helyrajzi szám: 33114/0/A/1
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Papp-Romet Anna Júlia
E-mail cím: papp.romet.anna@bfvk.hu
Telefonszám: +36304924461
Ajánlat beadási határideje: 2020-06-10 10:00:00


Vissza az előző oldalra