MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!!! Kiadó 51 m2 alapterületű üzlethelyiség

1146 Budapest, Thököly út 149/c 32226/21


MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!!! Kiadó 51 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 1. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!!! Kiadó 51 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 2. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!!! Kiadó 51 m2 alapterületű üzlethelyiség - Kép 3.

Pályázati felhívás

KÖZLEMÉNY

Pályázat meghosszabbításáról!!

 

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából 

I. Pályázat tárgya

1146 Budapest, XIV. kerület Thököly út 149/c. szám alatt található, 32226/21 helyrajzi számú, „áruház” megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlanból, Budapest Főváros Önkormányzata résztulajdonát képező és kizárólagos használatában lévő 51 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 3 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati licit.

 III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

 IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 176 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egyszázhetvenhatezer forint plusz áfa

 V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Funtek Ildikó ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a funtek.ildiko@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3630-407-2765 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2021. május 04. 16:00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 06. 10:00 óra

Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege: 670 560 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2021. május 05. 24.00 óra

Pályázati dokumentáció vételára: 20 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal.

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1146
Település: Budapest
Kerület: 14
Cím: Thököly út 149/c
Helyrajzi szám: 32226/21
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Funtek Ildikó
E-mail cím: funtek.ildiko[kukac]bfvk.hu
Telefonszám: +36-30-407-2765 vagy 06-1-325-2400
Ajánlat beadási határideje: 2021-05-06 10:00:00


Vissza az előző oldalra