PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség

1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. 42309/27/A/2


PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség - Kép 1. PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség - Kép 2. PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség - Kép 3. PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség - Kép 4. PÁLYÁZAT HOSSZABBÍTÁS! Kiadó 87 m2 helyiség - Kép 5.

Pályázati felhívás

nyilvános, kétfordulós pályázat határidejének meghosszabbításáról

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, Budapest X. kerület 42309/27/A/6 helyrajzi számon felvett, természetben a 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. fszt 6. szám alatt található, üzlethelyiség megnevezésű, 87 m² alapterületű helyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati (elektronikus) árverés formájában zajlik.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 222 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Kettőszázhuszonkettőezer forint plusz áfa.

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díj, valamin bruttó három havi közös költség összegének megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának (a IV. pont szerinti minimális bérleti díjjal számítva 222 000 Ft + áfa/hó, összesen 845 820 Ft) és három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 4 369 Ft + áfa/hó, azaz összesen 16 646 Ft), azaz összesen 862 466 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanfelelőstől kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36-20-390-7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje:  2023. szeptember 28. 12:00

Pályázat benyújtásának határideje:  2023. október 2. 10:00

Pályázat benyújtásának helye:   1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege:  862 466 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. szeptember 29. 24.00

Pályázati dokumentáció vételára:  20 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy meghatalmazott útján

Ingatlan bemutatása

Kiadó a X. kerületben Kőbányán, az Újhegy városrész központjában, parkosított környezetben, egy felújított szolgáltatóházban található helyiség. 

Bővebb információért hívja a kapcsolattartót.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1108
Település: Budapest
Kerület: 10
Cím: Újhegyi sétány 16.
Helyrajzi szám: 42309/27/A/2
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2023-10-02 10:00:00


Vissza az előző oldalra