Pályázat hosszabbítás!! Kiadó 95 m² raktár/iroda helyiség

1013 Budapest, Attila út 35. 7143/0/A/9


Pályázat hosszabbítás!! Kiadó 95 m² raktár/iroda helyiség - Kép 1. Pályázat hosszabbítás!! Kiadó 95 m² raktár/iroda helyiség - Kép 2.

Pályázati felhívás

nyilvános, kétfordulós pályázat határidejének meghosszabbításáról

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Budapest I. kerület, 7143/0/A/9 helyrajzi számon felvett, természetben a 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatt található, alagsori elhelyezkedésű, 95 m² alapterületű raktár/iroda helyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés formájában zajlik.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 129 500 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egyszázhuszonkilencezer-ötszáz forint plusz áfa

Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak és három havi közös költség áfával növelt összegének megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

Pályázati Biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának (a IV. pont szerinti minimális bérleti díjjal számítva 129 500 Ft + áfa/hó, összesen 493 395 Ft) és három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 25 236 Ft + áfa/hó, azaz összesen 96 150 Ft), összesen 589 545 Ft megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36203907962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

 

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2023. június 26.

Pályázat benyújtásának határideje:   2023. június 28. 10:00

Pályázat benyújtásának helye:   1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati biztosíték összege:  589 545 Ft

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. június 27. 24:00

Pályázati dokumentáció vételára:  20 000 Ft + áfa

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy futárszolgálat útján

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 01
Cím: Attila út 35.
Helyrajzi szám: 7143/0/A/9
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2023-06-28 10:00:00


Vissza az előző oldalra