LEJÁRT - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása

1144 Budapest, Attila út 13/a., Gvadányi utca 33-39.


LEJÁRT - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása - Kép 1.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása

Felolvasólap - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása 

Nyilatkozatminták - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása

Irodaszer terméklista - A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A BFVK Zrt. nyílt tárgyalásos pályázatot hirdet "A BFVK Zrt. irodaszerekkel történő ellátása" tárgyban.

Kérjük, hogy amennyiben érdeklődnek a pályázat iránt, a felhívásban szereplő feltételek mellett juttassák el részünkre ajánlatukat.

Az ajánlatok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13:30 között (a leadás napján pedig a kiírásban feltüntetett beadási határidőig) adhatóak le a BFVK Zrt. Gvadányi út 33-39. sz. alatti telephelyén, a 2. emeleten található irodánkban.

Kérjük, ajánlatukat ne e-mailben, hanem a pályázati kiírásban szereplő módon, borítékban (személyesen, futárral, vagy postai úton) juttassák el részünkre. 

Ha az ajánlat postával érkezik, kérjük, mindenképpen lássák el az eljárás tárgyára utaló felirattal, valamint nyomtatott nagybetűkkel, jól látható helyre írják rá, hogy „AJÁNLAT”, továbbá a borítékon kerüljön feltüntetésre, hogy
Favrettó Gábor/Könczöl Enikő részére.

Ha az ajánlatot személyesen hozzák be, kérjük a pályázat tárgyát és a beadási határidőt szíveskedjenek feltüntetni a borítékon.

Az ajánlatot kérjük, az eredeti papír alapú példányon kívül egy darab papír alapú másolati példányban és egy darab elektronikus adathordozón is szíveskedjenek mellékelni (CD vagy pendrive).

 Az elektronikus adathordozón az alábbi fájlok szerepeljenek:

  • a teljes ajánlat aláírt, majd beszkennelt változata (egy darab pdf fájlban). Fontos, hogy ez a fájl az aláírt árazott terméklistát is tartalmazza!
  • a beárazott terméklista excel formátumban

 Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket kérjük minden esetben a kiírásban is látható módon, e-mailben tegyék fel és vegyék figyelembe a kérdések feltevésére megadott határidőt.

Pályázat tartalma 

Ajánlatkérő reprezentatív terméklistát alkalmaz Ajánlattevők versenyeztetéséhez, azonban a megkötendő keretszerződés a nyertes Ajánlattevő egész termékpalettájára szól majd.  A reprezentatív terméklista mindösszesen 326 féle terméket tartalmaz azzal, hogy az egyes termékeknél az ajánlattételt elősegítő, az előző évek rendelései alapján megállapított prognosztizáló darabszámok kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a listán szereplő termékek és mennyiségek teljeskörű lehívására, valamint fenntartja a jogot, hogy a termékekből a feltüntetett darabszámokon felüli mennyiséget is rendeljen.Ajánlatkérő keretszerződés keretén belüli egyedi megrendelések útján kíván beszerezni irodaszereket és papírárukat nettó 7 M FT keretösszeg kimerüléséig a 1013 Budapest Attila út 13/a. címen található székhelyére, valamint a
1144 Budapest Gvadányi utca 33-39. sz. alatti telephelyére.

Ajánlatkérő elfogadja a terméklistán szereplő termékekkel egyenértékű árucikkeket. Az egyenértékűséget minden esetben Ajánlattevőnek kell igazolnia. A terméklistában ezek a tételek nem módosíthatóak, a G oszlop szolgál a megjegyzések, valamint az egyenértékűséggel kapcsolatos információ feltüntetésére.

Ajánlattevőknek rendelkezniük kell elektronikus vagy papír alapú termékkatalógussal.

Szerződés alap paraméterei

  • A nyertes Ajánlattevő az ajánlathoz csatolt terméklistában szereplő árakat 12 hónapos ártartással köteles biztosítani a BFVK Zrt. részére.
  • Az ajánlati árak tartalmazzák a szállítási költséget.
  • A szerződött partner a termékeket 3 munkanapon belül kiszállítja a Megrendelő által megadott címre. Amennyiben valamelyik termék kiszállítása ennyi idő alatt nem lehetséges, a szerződött partner írásban jelzi ennek tényét Megrendelő felé a kiszállítás várható időpontjának megjelölésével.
  • A szerződött partner minden hónap 5. napjáig elküldi az előző hónap rendeléseit tartalmazó statisztikát Megrendelőnek. (A statisztika tartalmazza a megrendelt termékek cikkszámát, nevét, darabszámát, egységárát és a nettó összköltséget, valamint az igényt leadó szervezeti egység megjelölését.)
  • Fizetési feltételek: a fizetés banki átutalással történik, határideje a számla kézhezvételétől számított legalább 45 nap.

Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1144
Település: Budapest
Kerület: 01, 14
Cím: Attila út 13/a., Gvadányi utca 33-39.
Értékesítési forma: ----------
Kapcsolattartó:
Ajánlat beadási határideje: 2021-01-12 10:00:00


Vissza az előző oldalra