Adatvédelem

A BFVK Zrt. elkötelezett az ügyfelek, partnerek, munkavállalói személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, hogy társaságunk hogyan használja fel az Önre vonatkozó, illetve Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat. A BFVK Zrt., mint adatkezelő alá veti magát a honlapon publikált Adatkezelési Tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Név: BFVK Zrt.
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A
Cégjegyzékszám: 01-10-042695
Adószám: 12006003-2-41
Képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató
E-mail cím: bfvk@bfvk.hu
Telefonszám: +36 1 325-2400
Honlap: www.bfvk.hu

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: dr. Varga Anita
Székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A
Telefon: +36 20 267 9508
E-mail: varga.anita@bfvk.hu

Adatkezelési tájékoztató


Vissza az előző oldalra