Kiadó telek

1161 Budapest, Körvasút sor 110401

Hirdetés letöltése

Kapcsolódó képek

Kiadó telek - Kép 1. Kiadó telek - Kép 2. Kiadó telek - Kép 3. Kiadó telek - Kép 4. Kiadó telek - Kép 5.

Pályázati felhívás

Közlemény

nyilvános, kétfordulós pályázat határidejének meghosszabbításáról

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából     

        I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, természetben a 1161 Budapest, Körvasút sor 17. szám alatt található, Budapest XVI. kerület 110401 hrsz.-ú, 724 m2 alapterületű, nem beépíthető telekingatlan bérbe adása, határozatlan időtartamra.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati licit.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege összesen 130 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egyszázharmincezer Forint plusz áfa.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény három havi bruttó minimális bérleti díjának (IV. pont szerinti minimális díjjal számítva) megfelelő mindösszesen 495 300 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 390 7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető elektronikus úton, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

  1. Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje:  2024. március 22. 15:00
  2. Pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 26.  10:00
  3. Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/A.
  4. Pályázati biztosíték összege: 495 300 Ft
  5. Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2024. március 25.  24:00
  1. Pályázati dokumentáció vételára: 10 000 Ft + áfa   
  2. Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy futárszolgálattal

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1161
Település: Budapest
Cím: Körvasút sor
Helyrajzi szám: 110401
Telekterület: 724 m2
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2024-03-26 10:00:00


Térkép

1161 Budapest, Körvasút sor 110401

Térkép betöltése...


Vissza az előző oldalra