Kiadó üzlethelyiség

1078 Budapest, István utca 34.

Hirdetés letöltése

Kapcsolódó képek

Kiadó üzlethelyiség - Kép 1. Kiadó üzlethelyiség - Kép 2. Kiadó üzlethelyiség - Kép 3.

Pályázati felhívás

KÖZLEMÉNY

nyilvános kétfordulós pályázat határidejének meghosszabbításáról

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából         

  1. I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest VII. kerület, 33248/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest, István utca 34. szám alatt található, 23 m² alapterületű üzlethelyiség bérbeadása (a továbbiakban: Bérlemény) határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

  1. II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

VI. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 98 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Kilencvennyolcezer forint plusz áfa/hó.

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi megajánlott bruttó bérleti díjnak (és három havi közös költség áfával növelt összegének) megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény három havi bruttó minimális bérleti díjának (IV. pont szerinti minimális bérleti díjjal számítva 373 380 Ft), illetve három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 14 835 Ft + áfa/hó, azaz összesen 56 520 Ft) megfelelő, mindösszesen 429 900 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás dr. Vitál Vivien Kata ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a vital.vivien@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36 20 226 9795 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

  1. Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2024. május 7.  15:00
  2. Pályázat benyújtásának határideje:  2024. május 9.  10:00
  3. Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
  4. Pályázati biztosíték összege: 429 900 Ft
  5. Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2024. május 8.    24:00
  1. Pályázati dokumentáció vételára:  20 000 Ft + áfa
  2. Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy futárszolgálattal

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1078
Település: Budapest
Cím: István utca 34.
Helyrajzi szám: 33248/0/A/2
Épület alapterület: 23 m2
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: dr. Vital Vivien Kata
E-mail cím: vital.vivien@bfvk.hu
Telefonszám: +36202269795
Ajánlat beadási határideje: 2024-05-09 10:00:00


Térkép

1078 Budapest, István utca 34.

Térkép betöltése...


Vissza az előző oldalra