Kiadó raktár/iroda helyiség

1013 Budapest, Attila út 35. 7143/0/A/9

Hirdetés letöltése

Kapcsolódó képek

Kiadó raktár/iroda helyiség - Kép 1. Kiadó raktár/iroda helyiség - Kép 2.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

I. Pályázat tárgya

A Budapest Főváros Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező, Budapest I. kerület, 7143/0/A/9 helyrajzi számon felvett, természetben a 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatt található, alagsori elhelyezkedésű, 95 m² alapterületű raktár/iroda helyiség bérbe adása, határozatlan időre, vagy minimum 5 év, maximum 10 év határozott időtartamra.

II. Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló pályázati árverés formájában zajlik.

III. Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

IV. Minimális bérleti díj

A bérleti díj minimális összege 123 000 Ft + áfa/hó, azaz havonta Egyszázhuszonháromezer forint plusz áfa

V. Óvadékfizetési kötelezettség

A pályázati kiírás nyertese három havi bruttó bérleti díjnak és három havi közös költség áfával növelt összegének megfelelő összeget köteles megfizetni az ajánlatkérő részére.

VI. Pályázati Biztosíték fizetési kötelezettség

Ajánlatkérő az ajánlat tárgyát képező Bérlemény 3 havi bruttó minimális bérleti díjának (a IV. pont szerinti minimális bérleti díjjal számítva 123 000 Ft + áfa/hó, összesen 468 630 Ft) és három havi közös költség áfával növelt összegének (amely a pályázat kiírásakor 30 283 Ft + áfa/hó, azaz összesen 115 377 Ft), összesen 584 007 Ft megfelelő pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

VII. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Zsoldosné Porkoláb Edit ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a porkolab.edit@bfvk.hu címen, míg telefonon a +36-20-390-7962 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig érhető el. Részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 12 óráig, továbbá interneten letölthető a www.bfvk.hu honlapon a pályázati felhívás menüpontból.

VIII. Pályázat eredménytelensége, módosítása

A BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. A BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt. társaságtól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

 

IX. Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

  1. Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje: 2024 március 19. 14:00
  2. Pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 21. 10:00
  3. Pályázat benyújtásának helye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
  4. Pályázati biztosíték összege: 584 007 Ft
  5. Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásának határideje: 2024. március 20.  24:00
  1. Pályázati dokumentáció vételára: 20 000 Ft + áfa
  2. Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy meghatalmazott útján

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!


Leírás

Irodának, vagy raktározásra alkalmas 95 m2 helyiségcsoport kiadó társasház földszintjén. A helyiségcsoport belső folyosóról közelíthető meg. Három nagyobb szobából áll és több kisebb helyiségből álló szociális blokkból.

Víz/csatorna, villamos-energia közművek rendelkezésre állnak, fűtése távhővel biztosított.

 

Tömegközlekedéssel és autóval egyaránt jól megközelíthető. Az ingatlan pályázat útján vehető bérbe, melynek részletei az alábbi elérhetőségeken tudják egyeztetni.


Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Cím: Attila út 35.
Helyrajzi szám: 7143/0/A/9
Épület alapterület: 95 m2
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Zsoldosné Porkoláb Edit
E-mail cím: porkolab.edit@bfvk.hu
Telefonszám: +36 20 390 7962
Ajánlat beadási határideje: 2024-03-21 10:00:00


Térkép

1013 Budapest, Attila út 35. 7143/0/A/9

Térkép betöltése...


Vissza az előző oldalra